Archieven: FAQ

Hoe pas ik de achtergrondafbeelding aan die verschijnt op het slaapscherm van mijn tolino?

U heeft de mogelijkheid om de achtergrondafbeelding in de slaapstand (slaapscherm) direct op de tolino eReader aan te passen. Selecteer hiervoor in het hoofdmenu “Instellingen” en vervolgens “Verdere instellingen”. Daar heeft u de mogelijkheid om het tolino gezicht, uw laatst gelezen eBook of uw eigen afbeelding als achtergrondafbeelding te kiezen. Om uw eigen foto als achtergrond in te stellen

Sla je gekozen slaapscherm op je computer op in je bestanden onder “Afbeeldingen”. U kunt uw eigen afbeeldingsbestanden gebruiken als slaapscherm, ze moeten een formaat hebben van 1264 x 1680 pixel en worden opgeslagen als png.

Verbind vervolgens uw computer met uw eReader via een USB kabel. Op uw computer klikt u met de rechtermuisknop op het slaapscherm dat u net hebt opgeslagen in de map “Afbeeldingen” en selecteert u “Kopiëren”.

Selecteer nu uw aangesloten eReader op uw computer. Daar selecteert u de DCIM map met een dubbele linkse klik. In deze map klikt u met de rechtermuisknop en slaat u de afbeelding op met de optie “Plakken”.
Neem nu uw eReader in eigen handen. In het menu van uw eReader, opent u gewoon de sectie “Instellingen”. Selecteer daar “Meer instellingen”. Klik op de volgende pagina tot u de categorie “Slaapscherm” ziet. Om uw slaapscherm als een persoonlijk slaapscherm in te stellen, selecteert u “Eigen afbeelding uit map” en selecteert u de juiste afbeelding uit uw bestanden. Nu bent u klaar met het instellen van uw persoonlijke slaapscherm.

Mijn tolino vision 6 wordt niet meer herkend door Adobe Digital Editions. Wat kan ik doen?

De tolino vision 6 gebruikt MTP (Media Transfer Protocol) voor gegevensuitwisseling via USB. Dit heeft als voordeel dat de tolino eReader gebruikt kan blijven worden terwijl hij op de computer is aangesloten. Door deze technologie zal uw eReader door uw computer herkend worden als een Android toestel en dus niet langer ondersteund worden door de Adobe Digital Editions software.

De eenvoudigste manier om gekochte eBooks naar uw tolino eReader over te zetten is door ze automatisch toe te voegen via tolino cloud. Bij het downloaden vanaf de tolino cloud, is Adobe DRM kopieerbeveiliging niet geactiveerd en hoeft u geen Adobe ID in te voeren om deze eBooks te lezen.

Als u er de voorkeur aan geeft om reeds aangeschafte eBooks in PDF en ePUB formaat via USB over te brengen, kunt u ze gewoon lokaal naar de tolino blijven  overzetten via een kabelverbinding. Zodra uw tolino eReader via de meegeleverde USB-kabel met de computer is verbonden en door de computer wordt herkend, kunt u de tolino eReader vanaf uw computer benaderen. U hebt nu de mogelijkheid om bestanden uit te wisselen tussen uw computer en uw tolino eReader. Bewaar uw eBooks altijd in de map “Boeken” op de harde schijf van de tolino eReader.

Hoe kan ik e-books uit mijn tolino-bibliotheek verwijderen?

U kunt e-books uit uw tolino-bibliotheek verwijderen door in het bibliotheek-overzicht lang op de e-book-cover te tikken. Hierdoor wordt een contextmenu geopend. Via dit menu kunt u het e-book verwijderen. Opmerking: in de tolino-cloud opgeslagen e-books blijven hier staan, maar nemen geen opslagruimte op uw apparaat in beslag. Indien gewenst, kunnen deze titels opnieuw worden gedownload.

Welke tolino klantgegevens worden door tolino op de mytolino merkwebsite opgeslagen?

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt (bijv. over uw klantenaccount bij Thalia, Hugendubel of Weltbild), richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.

Welke gegevens worden in het kader van mijn bezoek aan de tolino merkwebpagina over mij verzameld?

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

Welke gegevens over mij worden opgeslagen op de tolino website?

We verwerken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers, voor zover dit nodig is voor het bieden van een functionele website en voor onze content en prestaties. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen verwerkt nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering wordt gevormd door het geval waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om van tevoren toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens toegestaan is door wettelijke voorschriften.

Aangezien de tolino merkwebpagina noch over een eigen online winkel, noch over een klantenbestand beschikt, vindt er slechts zeer geringe opslag van gegevens plaats, die meestal aan het eind van de sessie weer gewist worden (bijv. zogenaamde session-cookies).

tolino cookies en tracking op de website:

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

tolino nieuwsbrief en gegevensbescherming:

Via de mytolino-webpagina’s worden geen nieuwsbrieven verstuurd aan klanten en gebruikers van de tolino boekhandel. Als u vragen hebt over de gegevensbescherming met betrekking tot de nieuwsbrief van uw boekhandel, richt u zich dan tot de desbetreffende klantenservice.

Registratie bij de tolino merkwebpagina en gegevensbescherming:

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt, richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.

Contactformulier en e-mailcontact:

Op de internationale merkwebpagina’s van tolino vindt u contactformulieren, die u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid tot contact, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens op wens van de gebruiker gecodeerd aan ons of aan de klantenservice van de verantwoordelijke boekhandelaar (de keuze vindt meteen in het contactformulier plaats) verstuurd en na het versturen automatisch gewist. Afhankelijk van de invoer door de gebruiker wordt onderstaande informatie voor het behandelen van de vraag aan tolino media of aan de desbetreffende tolino boekhandelaar verstuurd:

– Contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailgegevens, (optioneel telefoonnummer)

– Aanvraaginformatie en jurisdictie: tolino boekhandel, producttoewijzing, reden voor de aanvraag, probleemomschrijving en categorisering (optioneel uploaden beeldmateriaal)

Voor de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke klantenservice wordt in het kader van het overdrachtsproces uw toestemming verkregen en verwezen naar deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk contact op te nemen via de ter beschikking gestelde e-mailgegevens. In dat geval worden de via de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De aan ons gestuurde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en daarna onmiddellijk gewist.

Tot wie moet ik me richten als ik aan mijn tolino boekhandel een verzoek tot informatie of tot verwijdering in de zin van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil doen?

Richt u zich voor uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens tot de klantenservice van uw tolino boekhandel. Aangezien de tolino website alleen als portal fungeert en er geen omgang met klanten is, kan alleen uw tolino boekhandel u informatie verstrekken. De medewerkers van de klantenservice zullen u snel verder helpen en evt. het contact met de desbetreffende functionaris voor de gegevensbescherming tot stand brengen.

In onze privacyverklaring gebruiken wij begrippen die in de AVG gebruikt worden en daar gedefinieerd zijn. Om te zorgen dat u weet wat daarmee bedoeld wordt, willen wij de belangrijkste begrippen uitleggen.

  1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die, direct of indirect, met name door middel van een identificator kan worden geïdentificeerd. Identificatoren zijn bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. IP-adressen of cookies) of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1. Verwerking

Verwerking is elke met of zonder behulp van automatische procedures uitgevoerde bewerking of reeks van bewerkingen in samenhang met persoonsgegevens. Daaronder valt in principe elke omgang met persoonsgegevens zoals de verzameling, de opslag, de wijziging, het gebruik, de overdracht, de distributie, de verwijdering of de vernietiging enz.

  1. Verantwoordelijke

Als verantwoordelijke geldt een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke moet de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking garanderen door middel van regelmatig te controleren technische en organisatorische maatregelen.

  1. Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

  1. Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die/dat in opdracht van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  1. Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden echter niet als ontvangers.

  1. Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen, die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

  1. Toestemming

De toestemming is een instrument in privacyrechtelijke zelfbestemming. Het is de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling te verstaan geeft dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Hoe stel ik een weergavelijst samen?

Onder de menuoptie “Horen” kunt u een weergavelijst met uw muziektitels samenstellen. Tik hiervoor in de titellijst op het zwarte plusteken rechts naast elke titel. De geselecteerde titel wordt geel zodra u hem aan uw weergavelijst hebt toegevoegd. In de weergave van de albumcover en categorieën tikt u vervolgens op het album waarvan u de titels in de verlanglijst wilt overnemen.