FAQ | tolino tab

1. Informatie over het tolino tab 8

1.1. Bij wie moet ik aankloppen als mijn tolino tab defect is?

Bij de vaststelling van een defect of fout van uw tablet kunt u zich in het kader van de wettelijke garantie wenden tot de verkoper bij wie u uw tolino tab heeft gekocht. Naast de wettelijke garantie verstrekt TrekStor GmbH een garantie van 24 maanden op uw tolino tab.

Garantiedekking

Op dit tablet verstrekt TrekStor een garantie van 24 maanden op materiaal- en/of verwerkingsdefecten. De garantieperiode begint te lopen vanaf aankoopdatum. De oplevering van de garantieservice behelst geen verlenging van de totale garantieperiode. Deze garantie is onafhankelijk van de garantieverplichting van de verkoper die voortvloeit uit het koopcontract met de eindklant en heeft er geen enkele invloed op.

Garantieverlening

TrekStor zal naar eigen goeddunken bepalen of het aan zijn garantieverplichting voldoet door reparatie van het apparaat of door vervanging met een nieuw apparaat, of door vervanging van het defecte onderdeel. Op verdere aanspraken kan geen beroep worden gedaan. De garantieaanspraak kan uitsluitend bij TrekStor worden ingediend. Kosten en schade als gevolg van reparaties of vervanging van defecte onderdelen in andere servicepunten vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Garantieuitsluiting

Gebreken die door onvakkundige behandeling, bedieningsfouten of invloeden van buitenaf (zoals water, vallen, blikseminslag, brand, grof geweld, verkeerde stroomspanning, installatie van firmware van derden of verkeerde apps) zijn veroorzaakt, worden uitgesloten van deze garantie. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de in de verpakking meegeleverde componenten. Buiten de garantieverlening vallen verbruiks- en slijtageonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen. Eventuele kosten voor modificaties of aanpassingen van de tablet voor aanpassing van het apparaat aan de landelijke technische/veiligheidsrelevante normen van een land waar de tablet wordt gebruikt, maar niet werd gekocht, vallen buiten de garantiedekking.

Een garantieclaim indienen

Om aanspraak te maken op de garantie heeft u een aankoopbewijs (rekening, bon) nodig waarop de aankoopdatum en modelbenaming van de tablet staan. De garantieclaim van een defecte tablet moet binnen de garantieperiode door u bij TrekStor GmbH worden ingediend. Voordat het apparaat dat onder de garantie valt wordt ingestuurd, moet het retourformulier volledig worden ingevuld om de toezending aan te melden.

Retourformulier:

http://www.trekstor.de/tolino-retoure.html

TrekStor behoudt zich het recht voor om zijn garantieverplichting niet te vervullen wanneer van deze procedure wordt afgeweken of serienummers op het apparaat zijn verwijderd of veranderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TrekStor aanvaardt bij ingezonden apparaten geen aansprakelijkheid voor het verlies van geheugen, SIM-kaarten, opgeslagen gegevens of andere accessoires die niet in de verpakking van het gekochte product werden meegeleverd.

Garantieverstrekker

TrekStor GmbH, Kastanienallee 8 – 10, D-64653 Lorsch

1.2. Hoe gebruik ik de camera van mijn tolino tab?

De camera van de tolino tab kan via het app-menu of de snelstartwerkbalk in het startvenster worden geactiveerd. Ga eerst naar de Android-interface door in het hoofdmenu te tikken op “Apps, internet en meer…”. Hier vindt u de cameratoepassing waarmee u afbeeldingen en video’s kunt maken.

1.3. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen op mijn tolino tab?

Open het app-menu en tik vervolgens op “Instellingen”. Blader in de linkerkolom omlaag tot de menuoptie “Beveiligen en resetten” en tik erop om het menu te openen. Op de rechterpagina vindt u dan de menuoptie “Fabrieksinstellingen herstellen”.

Denk eraan dat bij deze handeling alle gegevens op het apparaat worden verwijderd. Gegevens op een extern geheugen blijven gewoon behouden. In de cloud opgeslagen inhoud kunt u later opnieuw op de tolino tab laden.

1.4. Hoe kan ik de batterijstatus van mijn tolino tab zien?

De batterijstatus wordt weergegeven in het batterijpictogram rechtsboven in het beeldscherm van de tolino tab.

1.5. Hoe kan ik het geheugen van mijn tolino tab uitbreiden?

Met een microSD-kaart kunt u het geheugen van uw tolino tab uitbreiden tot 64 GB en eigen inhoud toevoegen. Een geschikte microSD-kaart vindt u bij praktisch alle tolino-partners.

1.6. Hoe kan ik mijn tolino tab aanmelden?

Heeft u al een klantaccount bij de aanbieder van uw tolino tab, dan kunt u zich met uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) rechtstreeks op uw tolino-app aanmelden. Tip hiervoor in het hoofdmenu op “Instellingen” en vervolgens op “Gebruikersaccounts”. Door uw aanmelding wordt uw tolino-app automatisch aan uw klantaccount gekoppeld. Via uw klantaccount heeft u op elk moment toegang tot de gekochte titels en kunt u rechtstreeks in uw tolino-app inkopen doen bij de webshop van uw tolino-partner.

1.7. Hoe krijg ik toegang tot extern geheugen (USB-stick, SD-kaart)?

Door het aansluiten van een extern geheugen verschijnt op de tolino tab de melding dat een apparaat is aangesloten. Zodra deze melding verdwijnt, kunt u met een bestandsverkenner-toepassing (bijv. ES Datei Explorer, Astro-Browser, Filebrowser etc. te vinden in de Google Play Store) de bestanden openen en beheren.

1.8. Hoe open ik een klantaccount bij een tolino-partner?

De registratie van een klantaccount is rechtstreeks op uw tolino-app mogelijk. Tik in het hoofdmenu op “Instellingen” en selecteer “Gebruikersaccounts”. Uw tolino tab neemt met u de vereiste stappen door. Of selecteer de optie “Nu registeren” in het aanmeldingsscherm van de webshop in de bibliotheken van uw tolino app en volg het pad om uw klantaccount te maken.

Als alternatief kunt u de registratie ook uitvoeren op de website van de aanbieder waar u uw tolino tab heeft gekocht.

1.9. Hoe sluit ik de tolino tab aan op mijn tv?

Om uw tolino tab aan een tv aan te sluiten, heeft u een micro-HDMI-adapter en HDMI-kabel nodig. Beide zijn verkrijgbaar in een elektrowinkel.

Tik hiervoor in het hoofdmenu op “Apps, internet en meer…” om het homescherm van uw tolino tab te openen.

1) Open nu in het app-menu de menuoptie “Instellingen”.

2) Tik nu in de linkermenukolom op “HDMI”.

3) Tik in de rechtermenukolom op “Turn on HDMI” (HDMI inschakelen). Na succesvolle activering verschijnt een vinkje achter de punt.

4) Sluit nu de tolino tab met een micro-HDMI-adapter en HDMI-kabel aan op uw HDMI-compatibele tv. In het statusvenster van uw tolino tab verschijnt vervolgens het HDMI-logo.

5) Selecteer met de afstandsbediening van uw tv de HDMI-aansluiting waarop u de tolino tab heeft aangesloten. Uw tv toont nu het scherm van uw tolino tab.

1.10. Hoe stel ik een weergavelijst samen?

Onder de menuoptie “Horen” kunt u een weergavelijst met uw muziektitels samenstellen. Tik hiervoor in de titellijst op het zwarte plusteken rechts naast elke titel. De geselecteerde titel wordt geel zodra u hem aan uw weergavelijst hebt toegevoegd. In de weergave van de albumcover en categorieën tikt u vervolgens op het album waarvan u de titels in de verlanglijst wilt overnemen.

1.11. Hoe vind ik een bepaald nummer, film of eBook in de tolino-app?

Om naar inhoud in alle rubrieken van uw tolino-app en in webshops te zoeken, opent u het hoofdmenu van uw tolino tab. Tik op de regel “Inhoud zoeken” en voer de zoekopdracht via het toetsenbord. Tik op “Gereed” om het zoeken te starten.

1.12. Hoe wijzig ik de taal van mijn tolino tab?

Open het app-menu en tik vervolgens op “Instellingen”. Blader in de linkerkolom omlaag tot de menuoptie “Taal en invoer” en tik erop om het menu te openen. Rechts kunt u de gewenste taal selecteren.

1.13. Hoe wijzig ik de volgorde van nummers in mijn weergavelijst?

Links naast elke titel vindt u het menu-pictogram. Houd het pictogram langer met uw vinger ingedrukt om de desbetreffende titel in de titellijst omhoog of omlaag te schuiven. Sleep de titel met uw vinger over het beeldscherm van de tolino tab naar de gewenste positie. Zodra u die heeft bereikt, laat u de titel los – vervolgens wordt de titel naar de geselecteerde positie verschoven.

1.14. Hoe zet ik mijn tolino tab aan?

Druk gedurende 3 tot 5 seconden op de aan/uit-knop om de tolino in te schakelen. Vervolgens wordt het apparaat ingeschakeld. Lukt het niet om het apparaat in te schakelen, sluit dan de meegeleverde oplader aan.

1.15. Ik heb al ebooks bij een tolino-partner gekocht. Hoe laad ik deze op mijn tolino tab?

Zodra u uw tolino tab met de klantaccount van uw partnershop heeft aangemeld, worden alle in deze shop gekochte titels automatisch gesynchroniseerd en op uw tolino tab geladen.

1.16. Kan ik bij andere partners gekochte eBooks op mijn tolino tab gebruiken?

Met de bibliotheekkoppeling kunt u eBooks bij verschillende tolino-partners kopen en worden ze in uw bibliotheek beschikbaar. Om een bibliotheekkoppeling te maken, selecteert u “Instellingen” – “Gebruikersaccounts” in het hoofdmenu en vervolgens de menuoptie “Bibliotheekkoppeling”.

Zodra u de koppeling start, wordt de lijst met alle tolino-partners weergegeven. U kunt voor elke boekhandelaar een gebruikersaccount koppelen. Bij elke koppeling worden de nieuwe boekhandelaren en leesapparaten van aanbieders op de hoogte gebracht. U ontvangt van beide een bevestigingse-mail van de koppeling. Na voltooiing van de koppeling worden alle titels in de gekoppelde bibliotheek weergegeven.

Een bestaande bibliotheekkoppeling kunt u via dezelfde toegang op elk moment verwijderen. De gekoppelde inhoud wordt dan uit uw bibliotheek verwijderd.

Denk eraan dat de inhoud op de cloud beschikbaar is voor maximaal vijf verschillende apparaten. Dit aantal kan ook met de bibliotheekkoppeling niet worden overschreden. Voegt u desondanks een apparaat toe, dan verschijnt tijdens de koppeling van uw bibliotheken de desbetreffende melding en de mogelijkheid om apparaten af te melden.

1.17. Kan ik meerdere klantaccounts gebruiken?

U kunt zich bij de ingevoerde gebruikersaccount afmelden en aanmelden met een andere gebruikersaccount. Daarbij worden echter alle titels van de afgemelde gebruikersaccount van het apparaat verwijderd. In de cloud opgeslagen inhoud kunt u later opnieuw op de tolino tab laden.

1.18. Kan ik mijn tolino tab ook gebruiken als ik nog geen klantaccount bij een tolino-partner heb?

Om uw tolino tab uit te proberen, kunt u hem in de demomodus gebruiken. Weliswaar zijn enkele functies dan niet beschikbaar. Om de hele wereld van digitaal lezen, horen en kijken te ervaren, raden wij u aan om zich aan te melden.

1.19. Kan ik naast de tolino-app ook andere Android-apps op mijn tolino tab gebruiken?

Aangezien tolino tab gebaseerd is op het Android-besturingssysteem kunt u via Google Play andere apps downloaden naar uw tolino tab. Tik hiervoor in het hoofdmenu op “Apps, internet en meer…” om het homescherm van uw tolino tab te openen. Hier kunt u Google Play Store openen. Voor toegang tot overige apps heeft u een Google-account nodig.

1.20. Waarom wordt het geheugen van mijn tolino tab niet aangegeven met 16 GB?

Het totaalgeheugen van de tolino tab bedraagt 16 GB. Daarvan wordt ong. 3,4 GB in beslag genomen door het Android-besturingssysteem en systeemtoepassingen. Voor uw gegevens en toepassingen zijn ong. 12,6 GB beschikbaar.

1.21. Wat doe ik wanneer ik mijn tolino tab niet meer kan bedienen?

Lukt het niet om het apparaat te bedienen en reageert het apparaat niet meer op uw invoer, start het apparaat dan opnieuw op door de resetknop aan de onderkant van de tolino tab in te drukken. Gebruiker hiervoor een uitgevouwen paperclip.

1.22. Wat doe ik wanneer mijn tolino tab niet wordt opgeladen?

Controleer eerst of uw de tolino tab correct verbonden is met de oplader. Wordt u apparaat nog steeds niet opgeladen, sluit dan het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer. Op deze wijze controleert u of de oplader of de batterij defect is.

1.23. Welke audioformaten kan ik op mijn tolino tab afspelen?

Via een USB-kabel of microSD-kaart kunt u de volgende door uw tolino tab ondersteunde bestandsformaten overzetten: AAC, AAC+, eAAC+, ELD AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE.

1.24. Welke eBook-bestandsformaten kan ik op mijn tolino tab lezen?

Bij de overdracht van bestanden via de USB-kabel of via een microSD-kaart naar uw tolino tab worden de volgende bestandsformaten herkend: ePub en PDF zonder of met DRM.

1.25. Welke videoformaten kan ik op mijn tolino tab afspelen?

Uw tolino tab kan de volgende bestandsformaten herkennen en afspelen: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP.

1.26. Worden bij 7digital kosten in rekening gebracht in de vorm van een abonnement?

De gebruikersaccount van 7digital is gratis – er worden geen lidmaatschaps- of abonnementskosten in rekening gebracht Alleen de muzieknummers die u koopt worden in rekening gebracht. Vóór de aankoop wordt u daar nadrukkelijk op gewezen.