Gegevensbescherming

Het beschermen van u persoonlijke informatie, zoals uw naam, telefoonnummer en E-mail of IP-adres (“persoonsgegevens“) is belangrijk voor ons. Daarom beheren we deze website en de diensten die we erop aanbieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AGV”) en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (“BDSG”).

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de volgendewebsites:

Hieronder vindt u een uitleg over hoe wij in dit verband met uw persoonsgegevens omgaan. We zullen u ook informeren als we persoonlijke gegevens doorgeven aan de boekhandelaar bij wie u uw tolino eReader (“tolino boekverkopers“) hebt gekocht.

Als u geïnteresseerd bent in zelfpublicatie, wordt u via onze website doorgestuurd naar de website https://www.tolino-media.de/. Houd er rekening mee dat daar afzonderlijke informatie over gegevensbescherming van toepassing is.

1. Wie is de verantwoordelijke? Wie is de functionaris gegevensbescherming?

Verantwoordelijk voor deze website is

tolino media GmbH & Co. KG

Dr. Bernhard Mischke

Albrechtstraße 14, 80636 München

Tel.: +49 89 / 45 22 01 8 – 66 80

Fax: +49 89 / 45 22 01 8 – 66 88

info@mytolino.com

<< Als u vragen hebt over uw tolino eReader, gebruik dan contactformulier >>

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstraße 21

80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

a. Als u onze website of het contactformulier gebruikt

Het beschikbaar stellen van deze website vereist de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw IP-adres. Deze verwerking is noodzakelijk voor het ophalen van de content die op deze website wordt gepresenteerd (inclusief de functies ervan) en vanwege IT-beveiligingsmaatregelen.

U hebt ook de mogelijkheid om via het contactformulier op onze website contact op te nemen met de betreffende tolino-boekhandelaar die de bijbehorende tolino eReader heeft verkocht. Voor dit doel verwerken wij de persoonsgegevens die u in het contactformulier invoert en sturen wij deze door naar de betreffende tolino-boekhandelaar, afhankelijk van uw selectie in het kader van het contactformulier.

(1) Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens voor het beschikbaar stellen van deze website en voor communicatie via deze website is gebaseerd op ons hoger legitiem belang. Voor het beschikbaar stellen van deze website is het technisch noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (bijv. het IP-adres). Voor uw communicatie met ons is het noodzakelijk dat wij uw respectieve persoonsgegevens verwerken.

(2) Belangenafweging

In het kader van de noodzakelijke belangenafweging hebben wij uw belang bij vertrouwelijkheid en ons belang bij het beschikbaar stellen van deze website en het leggen van contact afgewogen. Voor het gebruik van het contactformulier hebben we bij de afweging ook rekening gehouden met de belangen van de respectieve tolino-boekhandelaren.

Uw belang bij vertrouwelijkheid wordt in elk geval ingetrokken. Anders zouden we u deze website niet beschikbaar kunnen stellen, niet kunnen reageren op uw contactverzoek of uw bericht niet kunnen doorsturen naar de betreffende tolino-boekhandelaar.

(3) Categorieën ontvangers

We maken gebruik van dienstverleners om onze website beschikbaar te stellen. Wij geven hiervoor persoonsgegevens door aan deze dienstverleners. Deze dienstverleners zijn door ons contractueel verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als wij.

b. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door uw toestemming te geven.

Hiervoor verzamelen wij de persoonsgegevens die u invult in het registratieformulier. We verwerken ook uw bijbehorende gebruiksgegevens, bijv. om het succes van een nieuwsbrief te meten.

Wij gebruiken Mailjet GmbH (“Mailjet“) en InnoCraft Ltd. (“Matomo“) als dienstverleners in het kader van onze nieuwsbrief. Via onze dienstverleners leggen wij alle nieuwsbriefabonnementen en afmeldingen vast.  Verder evalueren we het bereik van onze nieuwsbrief via onze dienstverleners. Door gebruik te maken van Matomo en Mailjet hebben wij de mogelijkheid om uw nieuwsbriefgedrag te analyseren. Op deze manier kunnen we uw openings- en klikgedrag bijhouden en onder andere zien hoe vaak er op de links in de nieuwsbrief wordt geklikt of hoeveel abonnees de nieuwsbrief hebben geopend. Hiervoor gebruiken we het bijhouden van conversies via onze serviceproviders.

(1) Rechtsgrondslag

Uw toestemming is de rechtsgrondslag basis voor onze overeenkomstige gegevensverwerking.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door ons, bijv. via de hierboven beschreven contactmogelijkheden, op de hoogte te stellen van de wens om u af te melden. In geval van afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit onze nieuwsbriefdistributielijst. U kunt zich ook afmelden via de afmeldfunctie aan het einde van elke nieuwsbrief. In geval van afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit onze nieuwsbriefdistributielijst.

(2) Categorieën ontvangers

De nieuwsbrief wordt in het kader van de orderverwerking verzonden door onze dienstverleners Mailjet GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin en Matomo, InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht om bij de omgang met persoonsgegevens dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als wij.

Meer informatie over de privacybepalingen van Mailjet GmbH vindt u hier:

https://www.mailjet.de/privacy-policy/

Meer informatie over de privacybepalingen van InnoCraft Ltd vindt u hier:

https://matomo.org/privacy-policy

c. Als u ons toestemming geeft voor reclame

 Als u ons uw toestemming voor reclame geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens in het bijzonder. Uw e-mailadres, voor uw eigen reclamedoeleinden.

Uw toestemmingsverklaring is de rechtsgrondslag voor onze omgang met uw persoonsgegevens in dit verband. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

d. Als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor uw eigen reclamedoeleinden

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met onze dienstverlening, verwerken we dit om u reclame te sturen voor onze eigen vergelijkbare goederen of diensten, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik.

U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen dit gebruik zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Gelieve uw bezwaar kenbaar te maken aan onze bovenstaande contactgegevens. U kunt ook de afmeldlink gebruiken in een van onze reclamemails.

(1) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang in verband met een wettelijke bepaling (§ 7 lid 3 UWG).

(2) Categorieën ontvangers

We maken gebruik van dienstverleners voor onze e-mailmarketing. Wij geven hiervoor persoonsgegevens door aan deze dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht om bij de omgang met persoonsgegevens dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als wij.

e. Als u deelneemt aan een van onze evenementen

U kunt zich inschrijven voor onze evenementen zoals de “Tolino Story Days”.  Voor dit doel verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een evenement.

(1) Rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het initiëren, uitvoeren en verwerken van het bijbehorende contract voor deelname aan evenementen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren over toekomstige evenementen. U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen dit gebruik zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Gelieve uw bezwaar kenbaar te maken aan onze bovenstaande contactgegevens. U kunt ook de afmeldlink gebruiken in een van onze reclamemails.

(2) Categorieën ontvangers

Wij werken samen met derden in het kader van evenementen. Voor dit doel geven wij persoonsgegevens door aan de betreffende derde.

f. Als u deelneemt aan een wedstrijd

U kunt deelnemen aan onze wedstrijden. Voor dit doel verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een wedstrijd.

(1) Rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het initiëren, uitvoeren en verwerken van het bijbehorende contract voor deelname aan de wedstrijd of op basis van uw respectieve toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

(2) Categorieën ontvangers

Wij werken samen met derden in het kader van wedstrijden. Voor dit doel geven wij persoonsgegevens door aan de betreffende derde.

g. Wanneer u ons volgt op sociale mediaplatforms van derden

U hebt de mogelijkheid om ons te volgen op verschillende sociale mediaplatforms van externe dienstverleners (bijv. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, XING).

Voor dit doel verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die ons door de betreffende platformexploitant over u ter beschikking worden gesteld, voor zover deze aan ons ter beschikking worden gesteld. U kunt de privacy-instellingen zelf beheren als onderdeel van een social media platform.

(1) Rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze social media aanbiedingen op basis van ons hoger gerechtvaardigd belang. Voor het aanbieden van onze social media aanbiedingen is het technisch noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (bijv. het IP-adres; persoonsgegevens die u aan de betreffende platformexploitant of aan ons hebt verstrekt).

Als onderdeel van de noodzakelijke belangenafweging hebben we uw belang bij vertrouwelijkheid en onze belangen bij het aanbieden van onze aanbiedingen voor sociale media afgewogen. Uw belang bij vertrouwelijkheid wordt in dat geval ingetrokken. Anders zouden we u onze aanbiedingen voor sociale media niet kunnen aanbieden.

(2) Categorieën ontvangers

We maken gebruik van dienstverleners om onze sociale media beschikbaar te stellen. De gegevens die door u naar ons worden verzonden als onderdeel van onze aanbiedingen voor sociale media, worden ook automatisch verzonden naar de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms.

h. Wanneer u bij ons solliciteert

U kunt bij ons solliciteren. Voor dit doel verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het initiëren, uitvoeren en verwerken van het bijbehorende contract.

i. Wanneer wij ons bedrijf en/of een dienst verkopen

Wij behouden ons het recht voor om ons bedrijf en/of een dienst geheel of gedeeltelijk te verkopen. In de toekomst kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij, in overeenstemming met de respectieve vereisten voor gegevensbescherming. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen met een opzegtermijn van minimaal 30 dagen met betrekking tot de gevolgen voor het verdere gebruik van onze diensten.

(1) Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een dergelijke verkoop is gebaseerd op ons hoger gerechtvaardigd belang. Voor de verwerking van een zakelijke transactie kan het voor ons nodig zijn om uw respectieve persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

(2) Belangenafweging

Als onderdeel van de noodzakelijke belangenafweging hebben we uw belang bij vertrouwelijkheid en onze belangen bij het aanbieden van onze aanbiedingen voor sociale media afgewogen. Uw belang bij vertrouwelijkheid wordt in elk geval ingetrokken. In het kader van de noodzakelijke belangenafweging hebben wij uw belang bij vertrouwelijkheid en ons belang bij een overeenkomstige verkoop afgewogen.

j. Wanneer we uw persoonsgegevens anonimiseren

Wij anonimiseren uw persoonsgegevens om deze te kunnen beoordelen voor statistische doeleinden.

(1) Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een dergelijke anonimisering is gebaseerd op ons hoger legitiem belang.

(2) Belangenafweging

Als onderdeel van de noodzakelijke belangenafweging hebben we uw belang bij vertrouwelijkheid en ons belang bij passende anonimisering afgewogen. Uw belang bij vertrouwelijkheid wordt in dat geval ingetrokken. Anders zouden we een dergelijke anonimisering niet kunnen bereiken. De AVG en de BDSG zijn niet van toepassing op anonieme gegevens.

(3) Categorieën ontvangers

We maken gebruik van serviceproviders voor het anonimiseringsproces. Wij geven hiervoor persoonsgegevens door aan deze dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht om bij de omgang met persoonsgegevens dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als wij.

k. Als u het gebruik van cookies en analysetools toestaat

Wij gebruiken cookies en analysetools voor het aanbieden van onze aanbiedingen, bijv. in het kader van onze websites en de tolino eReader. Sommige providers die we gebruiken, verwerken uw persoonsgegevens ook buiten de EU/EER (zie het gedeelte “Gegevensoverdracht naar derde landen” hieronder).

Wij maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn gegevensbestanden die door een webserver worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. computer, smartphone, tablet, eReader). Cookies kunnen in bepaalde gevallen door ons en/of door derden worden gelezen.

Cookies worden bijv. teruggestuurd naar onze website (“First Party Cookie“) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“Third Party Cookie“) wanneer u onze respectieve website opnieuw bezoekt met hetzelfde apparaat.

De deactivering van de cookiefunctie beperkt het gebruik van onze websites en onze aangeboden diensten niet.

Rechtsgrondslagen

De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies/identifiers is ons legitieme belang in verband met een wettelijke bepaling (§ 25 lid 2 nr. 2 TTDSG, art. 6 lid onder f) AVG). De opslag van informatie in uw eindapparatuur of toegang tot informatie die al in uw eindapparatuur is opgeslagen, is absoluut noodzakelijk zodat wij de door u als gebruiker uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst kunnen leveren.

In alle andere opzichten is de rechtsgrondslag over het algemeen uw toestemming als hieronder geen speciale rechtsgrondslag wordt vermeld (§ 25, lid 1 TTDSG, art. 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, bijv. door cookies te verwijderen die zijn ingesteld via de browserinstellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat deze procedure om technische redenen alleen van toepassing is op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt.

U kunt ook het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw apparaat te voorkomen, de “Do Not Track” -functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkering zoals NoScript ( https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser te installeren.

(1) Gebruik van tracking cookies voor reclamedoeleinden

Deze website werkt samen met externe performance advertising netwerken om uw eigen advertentie-inserties te plaatsen en te optimaliseren. 

Als onderdeel van de trackingdiensten worden cookies opgeslagen op de eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van hun klanten bezoeken of gebruiken om transacties te documenteren. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van het advertentienetwerk correct toe te wijzen. Persoonsgegevens worden niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt alleen de informatie geplaatst over wanneer een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt. Externe partners worden hieronder vermeld met een link naar hun informatie over gegevensbescherming.

(2) Matomo

Op onze website maken we gebruik van Matomo, een webanalysedienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland (“Matomo“).

Matomo maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw apparaat en die een analyse van uw gebruik van onze online aanwezigheid mogelijk maken.

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen kunnen voor hetzelfde doel worden gemaakt en geëvalueerd op basis van deze gegevens. De gegevens die met de Matomo-technologie worden verzameld (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden alleen lokaal op onze server verwerkt en worden niet doorgegeven aan derden.

Als onderdeel van het gebruik van onze online aanbiedingen wordt bepaalde informatie verzameld en geëvalueerd die uw browser verzendt. De verzameling wordt uitgevoerd door een pixel, die is geïntegreerd op elke bijbehorende website.

De volgende gegevens worden op onze server opgeslagen voor de statistische analyse van uw websitebezoek:

Als onderdeel van onze webanalyse met Matomo wordt uw IP-adres alleen in verkorte en dus geanonimiseerde vorm opgeslagen en alleen gebruikt voor sessieherkenning, voor geolocatie (tot op stadsniveau) en voor de verdediging tegen IT-aanvallen. Het IP-adres wordt dan onmiddellijk verwijderd.

Als u het niet eens bent met de gepseudonimiseerde opslag en evaluatie van deze gegevens van uw websitebezoek, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik door op de onderstaande muis te klikken:

https://tracking.mytolino.com/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=18px&fontFamily=

In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat het volledig verwijderen van uw cookies betekent dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd. Houd er rekening mee dat deze procedure om technische redenen alleen van toepassing is op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt.

Meer informatie over de overeenkomstige gegevensverwerking door Matomo vindt u op de volgende website:

https://matomo.org/privacy-policy

(3) Facebook Pixel

Op onze website gebruiken we Facebook Pixel, een webanalysedienst van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS (“Facebook“). 

Facebook Pixel stelt Facebook in staat om onze advertenties op Facebook (“Facebook Ads“), alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die bezoekers van onze websites zijn geweest. Hierdoor kunnen gebruikers van onze websites en aanbiedingen op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen.

Wij hebben geen kennis van de details van de verwerking van persoonsgegevens op het gebied van verantwoordelijkheid van Facebook. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u op de volgende website:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Volgens haar eigen informatie verwerkt Facebook de volgende persoonsgegevens: 

  • Facebook Pixel HTTP-gegevens
    Protocolgegevens die technisch worden gegenereerd bij het gebruik van de Facebook Pixel die op de website wordt gebruikt via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)): Dit omvat IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina, de eerder bezochte pagina (verwijzende URL), datum en tijd van ophalen
  • Facebook Pixel-apparaatgegevens
    Gegevens die door de Facebook Pixel aan je apparaat zijn toegewezen:  Dit omvat een unieke ID voor de herkenning van terugkerende bezoekers.
  • Facebook Pixel-gebeurtenisgegevens Gegevens die Facebook verzamelt via de Facebook Pixel onder toewijzing aan de unieke bezoekers-ID van de betreffende bezoeker in de apparaatgegevens van de Facebook Pixel:  Dit omvat acties die plaatsvinden op de Website (“Evenementen“).
  • Facebook Pixel-gebeurtenisgegevens Gegevens die Facebook genereert op basis van de informatie die door de Facebook Pixel wordt verzameld, toegewezen aan de unieke bezoekers-ID van de betreffende bezoeker in de Facebook Pixel terminalgegevens:  Dit omvat informatie over de effectiviteit van Facebook-advertenties en toewijzingen van gebruikers aan doelgroepen voor Facebook-advertenties. Facebook kan mogelijk aanvullende gegevens genereren uit de verzamelde informatie voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden. We hebben geen kennis van de details van de gegevens die door Facebook worden gegenereerd.

Meer informatie over de bijbehorende gegevensverwerking door Facebook vindt u op de volgende websites:

https://www.facebook.com/about/privacy

http://www.facebook.com/policy.php

(4) Google Search Console

Om de Google-ranking van onze website voortdurend te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Search Console, een webanalysedienst van Google.

Via Google Search Console kunnen we zoekanalyses uitvoeren die ons vertellen hoe vaak onze website verschijnt in de zoekresultaten van Google. Hierdoor kunnen wij onze websites in de zoekindex controleren en beheren.

Er worden geen persoonlijke gebruikers- of trackinggegevens verwerkt of doorgegeven aan Google als onderdeel van het gebruik van Google Search Console.

(5) Google Ads Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen met deze functie de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google Ads en Google Marketing Platform. De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO, § 25 lid 1 TTDSG. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk eindapparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device ad targeting.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in uw Google-account; volg deze link: https://adssettings.google.com/

Aangezien er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere beschermingsmechanismen nodig om het gegevensbeschermingsniveau van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, zijn wij met de aanbieder standaard clausules inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 (2) lit. c DSGVO. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, trachten wij van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

l. Wanneer u een van onze websites bezoekt waar een YouTube-video kan worden afgespeeld

We gebruiken de provider YouTube voor de integratie van video’s. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met als hoofdvestiging 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google (zie hieronder het gedeelte “Gegevensoverdracht naar derde landen“).

Op sommige van onze websites gebruiken we plug-ins van de provider YouTube.  Wanneer u de websites bezoekt die bij een dergelijke plug-in worden geleverd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Dit verzendt naar de YouTube-server welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent aangemeld als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in, zoals op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google voordat u onze websites gebruikt en de bijbehorende cookies van de bedrijven verwijdert.

Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door YouTube (Google) is te vinden op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Rechtsgrondslag

Uw toestemming is de wettelijke basis voor de overeenkomstige verwerking (§ 25 lid 1 TTDSG, art. 6 lid 1 onder a) AVG).

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens als het betreffende doel van opslag niet langer van toepassing is en geen wettelijke bepaling vereist dat deze worden bewaard (bijv. een bewaarplicht in overeenstemming met het Belastingwetboek en/of het Wetboek van Koophandel). Als verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, wordt de verwerking beperkt.

4. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Neem contact op met de bovenstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen en uw toestemming in te trekken.

a) U hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

b) Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u recht op rectificatie en aanvulling.

c) U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om uw gegevens verder te verwerken.

d) Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen.

e) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor zover de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing of profilering. Als de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door redenen op te geven die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

f) Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of in het kader van een contract, hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens over te dragen, op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

g) Als wij uw gegevens verwerken op basis van een toestemmingsverklaring, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. De verwerking die vóór een intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

h) U hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de gegevensverwerking is uitgevoerd in strijd met de toepasselijke wetgeving.

 De volgende toezichthoudende autoriteit is in het algemeen verantwoordelijk voor ons:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 27 (Schloss)

91522 Ansbach

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

We zullen alle ontvangers aan wie we persoonlijke gegevens hebben verstrekt op de hoogte stellen van elke correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of een beperking van de overeenkomstige verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. Wij zullen u informeren over de ontvangers die bij u solliciteren als u hierom verzoekt.

5. In welke context maken we automatische profielen aan?

Er worden geen automatische profielen aangemaakt.

6. Doorgifte van gegevens naar derde landen

In sommige gevallen worden persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers in derde landen (zie de bijbehorende kennisgeving in onze informatie over gegevensbescherming). Derde landen zijn landen buiten de EU en buiten de EER. Tot deze derde landen behoren ook de VS.

In de VS is er geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als in Europa.  In het bijzonder is het mogelijk voor overheidsinstanties om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens zonder dat wij of u hiervan op de hoogte zijn.  Juridische stappen zijn misschien niet veelbelovend.

De wettelijke basis voor een dergelijke gegevensoverdracht is in feite uw toestemming (art. 49, lid 1, zin 1, onder a) AVG) of een respectieve uitvoering van het contract (art. 49, lid 1, zin 1, onder b) AVG).

7. Gegevensintegriteit

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

********