Gegevensbescherming

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke prioriteit voor tolino media & Co. KG. We vinden het belangrijk dat we u informeren welke persoonlijke gegevens we tijdens uw bezoek op onze website inzamelen, hoe we die gebruiken en welke mogelijkheden in verband met de samenstelling u daarbij hebt. Deze richtlijn voor gegevensbescherming beantwoordt de belangrijkste vragen.

2. Welke gegevens worden er ingezameld en hoe worden ze gebruikt?

a) Voor het leveren van onze diensten

Wij willen de inhoud van onze websites zo uitbreiden en verbeteren, dat ze overeenstemmen met uw interesses. Daarvoor gebruiken we Piwik, een open source-softwareprogramma dat de gegevens bijzonder goed beschermt, om de toegang door gebruikers statistisch te analyseren.

– Technische kenmerken: als u onze website bezoekt, registreren onze webservers tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, de gegevensverzoeken van de client (bestandsnaam en url), de http-antwoordcode en de internetpagina van waar u ons bezoekt. Deze gegevens worden gewist na uw internetsessie.

– Cookies:
– Voor bepaalde aanbiedingen gebruiken we cookies, die maar gedurende een internetsessie op uw computer opgeslagen worden. Deze zogenaamde session cookies zijn nodig om transacties uit te voeren (bijvoorbeeld voor het afhandelen van een aankoop) en bevatten niets meer dan een transactie-id.

– Voor bepaalde aanbiedingen gebruiken we persistente cookies voor de analyse van het gebruik van de website, die voor toekomstige sessies op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn onbeperkt geldig. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en het opslaan ervan anoniem gemaakt en wordt alleen in geaggregeerde vorm geanalyseerd.
U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies helemaal niet opgeslagen worden of dat de cookies op het einde van uw internetsessie gewist worden. Denk er wel aan dat u in dit geval niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

– Verdere persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet ingezameld, tenzij u deze gegevens vrijwillig doorgeeft.

b) Voor wettelijk voorziene doeleinden
We gebruiken uw gegevens voor wettelijk voorziene doeleinden. Om misbruik te kunnen onthullen en storingen te herkennen en op te lossen slaan we uw IP-adres zeven dagen lang op.

3. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden in principe in Duitsland verwerkt. In uitzonderlijke gevallen en binnen het wettelijke kader vindt de gegevensverwerking ook in het buitenland plaats.

4. Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Voor de beveiliging van uw gegevens tegen onrechtmatige toegang en misbruik hebben we uitgebreide technische voorzorgsmaatregelen en bedrijfsvoorzorgsmaatregelen getroffen volgens het Duitse recht.

5. Worden mijn gegevens doorgespeeld naar derden, bijvoorbeeld de overheid?

Ja, sommige gegevens moeten onder strenge contractuele en wettelijke instructies doorgegeven worden:

a) Aan externe dienstverleners voor gegevensverwerking: als dienstverleners met persoonlijke gegevens van onze klanten in contact komen, gebeurt dit in het kader van een zogenaamde gegevensverwerkingsopdracht. Dit is uitdrukkelijk voorzien in de wet (§ 11 Bundesdatenschutzgesetz (wet ter bescherming van persoonlijke gegevens)). tolino media & Co. KG blijft ook in dit geval verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. De dienstverlener werkt uitsluitend volgens onze aanwijzingen, wat we door strikte contractuele bepalingen, technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles veiligstellen.

b) Omwille van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens door te geven aan overheidsinstantie die de gegevens opvraagt.
Naar het voorbeeld van een gerechtelijke beslissing zijn wij volgens § 101 van de Auteurswet verplicht om houders van auteursrechten en naburige rechten in te lichten over klanten die auteursrechtelijk beschermde werken hebben aangeboden op ruilbeurzen op het internet. Bij de inlichtingen die we in deze gevallen doorgeven hoort de herkenning van de gebruiker van een op het gevraagde tijdstip toegekend IP-adres, alsook, indien bekend, de naam en het adres van de klant.

Afgezien daarvan geven we geen gegevens door aan derden, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming daarvoor hebt gegeven of als dit wettelijk voorgeschreven zou zijn.

6. Wordt mijn IP-adres opgeslagen?

Om misbruik te ontdekken (spam, virussen, wormen enz.) en om storingen in ons netwerk te kunnen herkennen en oplossen, wordt uw IP-adres gedurende zeven dagen na het einde van de verbinding opgeslagen.

7. Wordt mijn gebruiksgedrag geanalyseerd, bijv. voor reclame?

– In het kader van de wettelijke regelingen maken we gebruikersprofielen aan onder een pseudoniem. Die kunnen we analyseren voor reclame en marktonderzoek. Onmiddellijke conclusies in verband met uw surfgedrag zijn daarbij niet mogelijk. Uw profielgegevens worden niet gekoppeld aan andere informatie over uw persoon.
– Websiteanalyse met Piwik
Wij willen de inhoud van onze websites zo uitbreiden en verbeteren, dat ze overeenstemmen met uw interesses. Daarvoor gebruiken we het analyseproces van Piwik (www.piwik.org). Hiervoor slaan we gegevens op. De servers van deze website bevinden zich in Duitsland. Bij dit proces worden de gegevens al bij het aanmaken van uw profiel anoniem gemaakt en in geaggregeerde vorm geanalyseerd.
Uw internetbrowser geeft automatisch gegevens door aan onze servers zodra u onze websites opent. Datum en tijd van het bezoek, url (adres) van de verwijzende website, opgevraagde bestanden, de hoeveelheid verzonden gegevens, http-antwoordcode, browsertype en -versie, eventuele browserextensies, het besturingssysteem en uw IP-adres (in verkorte en anonieme vorm) worden daarbij doorgegeven. Deze gegevens worden los van andere gegevens, die u in het kader van het gebruik van onze aanbiedingen invoert, opgeslagen, en bevatten geen informatie die terugleidt naar individuele personen.
Als u er niet mee akkoord gaat dat uw gegevens door uw bezoek aan www.tolino.de opgeslagen en geanalyseerd worden, kunt u door een klik met de muis bezwaar aantekenen tegen deze opslag en dit gebruik. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie aangemaakt, die ervoor zorgt dat Piwik geen enkele sessiegegevens registreert.
Opgelet: als u uw cookies wist, wordt ook deze opt-out-cookie gewist en moet u dit eventueel opnieuw activeren.
X Uw bezoek op deze website wordt op dit moment geregistreerd door de webanalysetool Piwik. Klik hier om te voorkomen dat uw bezoek nog wordt geregistreerd.

8. Kan ik informatie krijgen over mijn opgeslagen gegevens?

U kunt gratis informatie krijgen over de omvang, herkomst en ontvangers van de opgeslagen gegevens, en over het doel van de inzameling en opslag ervan.

9. Kan ik gegevens laten corrigeren?

U kunt altijd vragen om onjuiste gegevens te corrigeren.

 

10. Wie is mijn contactpersoon als ik vragen heb over gegevensbescherming bij tolino?

Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze gegevensbescherming mevrouw Schmaida onder: info@mytolino.com

 

Revisie: 2017/02/01, tolino media & Co. KG