Software-updates voor de tolino eReader

Natuurlijk werken wij ononderbroken aan onze tolino-software om die verder te verbeteren. Om van de best mogelijke leeservaring met uw tolino te blijven genieten, is het raadzaam om de software van uw tolino-product up-to-date te houden. Gebruik hiervoor onze automatische updates. Zodra uw ereader via Wifi met het internet is verbonden, worden alle beschikbare updates onmiddellijk op de ereader weergegeven. Om fouten te voorkomen, dient u de handmatige installatie van updates via de computer enkel in uitzonderlijke gevallen uit te voeren.

In de onderstaande tabel ziet u welke software-update momenteel geldig is voor uw eReader-model. Controleer voor het downloaden uw modelaanduiding om te zien met welke downloadlink u de juiste software-update voor uw model kunt downloaden. Let op: andere eReader modellen zouden beschadigd raken bij gebruik van de verkeerde software versie!

Version NootDownload
5.0.175773Uw actuele softwareversie
5.0.0 – 5.0.175772Directe update naar versie 5.0.175773Download
4.x.xDirecte update naar versie 5.0.175773Download
VersionNootDownload
16.2.0Uw actuele softwareversie
15.0.0 – 16.1.0 Directe update naar versie 16.2.0Download
VersionNootDownload
16.2.0Uw actuele softwareversie
13.0.0 -16.1.0Directe update naar versie 16.2.0Download

VersionNootDownload
16.120Uw actuele softwareversie
12.2.0-16.1.0Directe update naar versie 16.2.0Download
11.2.3. + 11.2.2Directe update naar versie 12.2.0Download
Tot versie 10.10.Directe update naar versie 12.2.0Download
VersionNootDownload
16.2.0Uw actuele softwareversie
12.2.0-16.1.0Directe update naar versie 16.2.0Download
Tot versie 10.10.Directe update naar versie 12.2.0Download
VersionNootDownload
10.5.0Uw actuele softwareversie
1.2.0 – 10.1.0Directe update naar versie 10.5.0Download
1.1.6Directe update naar versie 1.2.5Download
Tot versie 1.1.4Directe update naar versie 1.2.4Download
Software versionNootDownload
android package 1 updateGoogle Play DienstenDownload
android package 2 updateGoogle Play StoreDownload

Aanwijzing: handmatige update op uw tolino eReader

Om een software-update op uw tolino eReader zonder Wifi-toegang uit te voeren, volgt u deze snelstartgids in 3 stappen:

 1. Klik in het softwareoverzicht op Downloaden en sla het bestand update.zip op uw bureaublad op. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat alleen het bestand met de naam update-zip door uw tolino als updatebestand wordt erkend. Herstel de originele bestandsnaam op uw computer wanneer er een versie-afkorting aan de bestandsnaam is toegevoegd (bijv. update_1.zip).
 2. Sluit uw tolino eReader met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer en open de mapweergave TOLINO van de ereader met de bestandsverkenner.
 3. Kopieer nu het bestand update.zip van je bureaublad of de eigen opslagruimte rechtstreeks in de hoofdmap en verbreek daarna de usb-verbinding door de tolino van de pc los te koppelen. Wacht nu ong. 10 seconden tot de update op de ereader is verwerkt en start het apparaat opnieuw door de aan/uit-knop ong. 2 seconden opzij te drukken. Zodra het contextmenu verschijnt, drukt u op Opnieuw starten. De update wordt nu automatisch geïnstalleerd.
 1. Noteer de huidige softwareversie om later te controleren of de handmatige update succesvol was.
 2. Zorg ervoor dat je tolino eReader voor meer dan 20% is opgeladen.
 3. Verbind uw tolino eReader met de computer via de meegeleverde USB-C kabel en tik op “Verbinden” in het dialoogvenster “Computer gedetecteerd” op uw tolino eReader.
 4. Klik op de downloadknop van de juiste software voor uw tolino eReader en sla het gedownloade bestand op uw computer op.
 5. Open de mapweergave van de tolino eReader in de bestandsverkenner. Je tolino eReader wordt weergegeven als een “eReader”-station.
 6. . Kopieer of verplaats het gedownloade updatebestand (KoboRoot.tgz’ of update.tar) naar de map “.kobo”. Om de map “.kobo” weer te geven op je PC, is het noodzakelijk dat je de optie “Verborgen mappen weergeven” hebt geactiveerd op je PC.
 7. Nadat het update bestand (KoboRoot.tgz’ of update.tar) succesvol naar de “.kobo” map is gekopieerd, verbreek je de USB verbinding door de tolino eReader uit te werpen van de PC.
 8. Enkele seconden na het uitwerpen zal uw tolino eReader automatisch herstarten en de software update uitvoeren.
 1. Klik op de downloadknop en sla het bestand met de naam update.zip op je bureaublad op. Let op: alleen onder deze bestandsnaam kan het bestand door uw tolino eReader als updatebestand worden herkend.
 2. Verbind uw tolino eReader met de computer via de meegeleverde USB-kabel en open de TOLINO-mapweergave van de eReader in Bestandsbeheer.
 3. Kopieer nu het update.zip bestand van uw bureaublad of individuele opslaglocatie naar de extsd map van uw tolino eReader. Verbreek vervolgens de USB-verbinding door de tolino eReader uit te werpen van de PC.
 4. Wacht ca. 10 seconden totdat de software-update op de eReader is verwerkt en start het apparaat vervolgens opnieuw op door ca. 2 seconden op de aan/uit-schakelaar te drukken. Zodra het contextmenu verschijnt, bevestigt u met Herstart. De software-update wordt nu automatisch geïnstalleerd.