FAQ | tolino app

1. Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de tolino app

1.1. Apple Pencil-ondersteuning en tolino iOS app

Wat houdt de nieuwe ondersteuning voor de Apple Pencil in de iOS-app in?

Tekstpassages accentueren, zinnen onderstrepen of notities rechtstreeks in het boek schrijven: dat is nu met de Apple Pencil in de tolino iOS-app mogelijk. Terwijl u uw boek op de iPad leest, kunt u de markeringsfunctie van de tolino-app gebruiken en rechtstreeks met uw Apple Pencil in de e-book werken.

Welke technische voorwaarden zijn vereist om de markeringen met de Apple Pencil te kunnen maken?

Om de Apple Pencil in uw tolino-app te kunnen gebruiken, hebt u op uw iPad minimaal iOS-versie 15 nodig.

De Apple Pencil van de 1e generatie wordt door de iPads van de 6e – 10e generatie ondersteund.

De Apple Pencil van de 2e generatie wordt door de iPad Air (4e en 5e generatie), de iPad Pro 12,9 inch (3e – 6e generatie), de iPad Pro 11 inch (1e – 4e generatie) en de iPad mini (6e generatie) ondersteund.

De Apple Pencil kan in de tolino-app op iPhones helaas niet worden gebruikt.

Hoe kan ik markeringen met de Apple Pencil in de iOS-app maken?

Om een markering met de Apple Pencil te maken, opent u het leesmenu gewoon door een tik in het midden van het scherm. Tik daarna rechtsonder op het pensymbool. Aansluitend wordt het gereipalet geopend waarin u verschillende tekengereedschappen, kleuren en ook de gum kunt vinden. 

Let op: als u de weergave van de e-book wijzigt, dus bijvoorbeeld de lettergrootte, het lettertype of de regelafstanden, wordt de markering niet meer weergegeven. In plaats daarvan verschijnt er een nieuw pictogram aan de rechter kant van de e-book:

Met een klik op dat symbool hebt u de mogelijkheid de markeringen en de vorige instellingen te herstellen.

De markeringsfunctie kan worden gedeactiveerd door opnieuw op het pensymbool beneden in het leesmenu te tikken.

Wat zijn markeringen?

Onder markeringen verstaan wij onderstrepingen, accentueringen en notities die met de Apple Pencil op de iPad of met de vinger op de iPhone in de tolino iOS-app in een e-book kunnen worden gemaakt.

Waarom kan ik mijn markeringen niet in alle e-books maken? 

De functionaliteit is momenteel alleen in e-books beschikbaar waarbij de weergave van tekst, afbeeldingen en andere elementen variabel is en waarbij de lettergrootte, het lettertype of de regelafstand aan uw persoonlijke voorkeuren kan worden aangepast (zogenoemde “reflowable” content).

Bij e-books waarbij vormgeving en formattering van teksten, afbeeldingen en andere elementen is vastgelegd, dus bijvoorbeeld bij stripverhalen, bij geïllustreerde kinderboeken of complexe fotoboeken, kunt u de markeringen niet gebruiken.

Waarom kan ik ingevoegde markeringen niet op alle tolino-apparaten zien? 

Momenteel werkt de synchronisatie van de met de Appel Pencil gemaakte markeringen alleen tussen iOS-apparaten waarop de iOS-app is geïnstalleerd. Wij werken eraan om de synchronisatie ook in de tolino webreader en in de tolino e-readers mogelijk te maken. Toekomstige software-versies zullen dit gaandeweg aanbieden.

Waar kan ik mijn gemaakte markeringen inzien en waar kan ik ze verwijderen?

De door u met de Appel Pencil gemaakte markeringen worden samen met de notities die via de notitiefunctie van het leesmenu werden gemaakt in de notitiedirectory van uw e-book weergegeven. Tik hiervoor in het midden van het scherm en open vervolgens via het symbool boven in het menu de notitiedirectory. Hier kunt u de door u gemaakte markeringen via het prullenmandsymbool verwijderen.

1.2. De actualisering/synchronisatie van mijn content is mislukt. Hoe verhelp ik het probleem bij tolino?

Met behulp van de tolino-cloud worden op al uw apparaten (tolino e-reader, tolino-webreader en tolino-app) altijd de voortgang, notities, markeringen, bladwijzers, verzamelingen en nieuw gekochte of geüploade content gesynchroniseerd. Als dit in individuele gevallen niet werkt: Als u op zoek gaat naar de foutoorzaak, dient u eerst te controleren of u met dezelfde klantaccount op de te synchroniseren apparaten resp. in de tolino-cloud bent aangemeld. Aangezien de tolino-cloud een online-opslagplaats is, is voor een succesvolle actualisering van uw gegevens op de betreffende apparaten een stabiele internetverbinding vereist. Als u dus onderweg bent en met een eventueel instabiele internetverbinding een e-book leest, kan het zo zijn dat bijvoorbeeld uw voortgang niet met de tolino-cloud kan worden gesynchroniseerd.

U kunt uw content in de tolino-app echter ook op elk gewenst moment handmatig bijwerken. Tik hiervoor in de tolino-app onder “Mijn boeken” resp. “Mijn luisterboeken” op het symbool voor bijwerken in de hoek rechtsboven. Er wordt dan een volledige handmatige synchronisatie van uw content uitgevoerd, voor zover u met internet bent verbonden.

1.3. De app wordt na enkele seconden afgesloten als ik een bepaald boek wil openen.

In dit geval is sprake van een incompatibiliteit tussen het e-book en de app. Neem a.u.b. contact op met de klantenservice.

1.4. De verschillende weergaven van uw ebook- en luisterboek-bibliotheek

Zodra u zich hebt aangemeld, worden in uw bibliotheek alle titels getoond die u tot nu toe bij uw boekwinkel hebt gekocht.

Boekenplankweergave: In de boekenplankweergave staan uw e-books op een boekenplank. Deze worden standaard op actualiteit gesorteerd. U ziet dus de laatst gelezen e-books en de laatste aankopen als eerste. De sortering kunt u op elk gewenst moment via de filters of de sorteerfunctie wijzigen. Via een klik op het “vergrootglas” kunt u comfortabel in uw bibliotheek zoeken.

Lijstweergave Met behulp van het “Lijstsymbool”rechts gaat u van de boekenplankweergave naar de lijstweergave door op het rechter symbool met de onder elkaar staande vierkantjes te klikken. In de lijstweergave ziet u meer informatie over uw titels, bijvoorbeeld de titel van het boek, de auteur en uw voortgang.

1.5. E-books met fixed layout in de tolino-app en in de tolino webreader

Wat betekent fixed layout?

Bij inhoud met een zogenoemde fixed layout ligt de vormgeving en de formattering van teksten, afbeeldingen en andere elementen vast. Deze worden niet automatisch aan de schermgrootte of de instellingen van de gebruiker aangepast. Dat is met name zeer geschikt voor inhoud waarvan het visuele ontwerp, de exacte positionering van tekst, afbeeldingen en andere elementen evenals de handhaving van de oorspronkelijke lay-out van groot belang zijn. Het wordt voor complexe fotoboeken, geïllustreerde kinderboeken, stripverhalen of interactieve e-books gebruikt.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd?

Met de zoom-functie kunnen afbeeldingen tot in het kleinste detail worden bekeken. Daarnaast is een weergave over twee pagina's mogelijk. Net zoals in een boek of folder waarbij u twee pagina's naast elkaar kunt bekijken.

Zijn e-books met een fixed layout voor alle apparaten geschikt?

Momenteel wordt fixed layout alleen in de tolino webreader en in de tolino app (Android en iOS) ondersteund. Naar verwachting zullen de e-readers van tolino binnenkort volgen en deze functie eveneens ondersteunen.

Welke beperkingen zijn er bij e-books met fixed layout?

Op grond van de vooraf vastgelegde visuele indeling van e-books met fixed layout kan de positionering van teksten, afbeeldingen en andere elementen niet worden veranderd en is het daarom niet mogelijk die lettergrootte, het lettertype of andere instellingen individueel aan te passen. Bovendien kan het door de bestandsgrootte iets langer duren voordat een titel is geladen en wordt geopend.

1.6. Hebt u een probleem met het gebruik van de app of een e-book of luisterboek?

Geen probleem: U kunt ons rechtstreeks vanuit de app feedback sturen.

Algemeen: Tik in het onderste menu op het gedeelte “Meer”. Hier vindt u nu de optie “Feedback”. In dit gedeelte kunt u onze app beoordelen of uw verzoek kenbaar maken door op “Nee” te tikken. U kunt nu een beschrijving en het e-mailadres, als u een antwoord wenst, invullen.

E-book: Open a.u.b. met een tik op het midden van het scherm de leesinstellingen. Rechtsboven in de menubalk vindt u een tekstballon met een uitroepteken. Tik nu in het volgende scherm op “Probleem melden” en volg de instructies op het scherm.

1.7. Hoe kan ik Adobe DRM beveiligde e-books in de tolino-app lezen?

De Adobe-kopieerbeveiliging wordt door de tolino-app niet meer ondersteund. De tolino-boekwinkels gebruiken geen strenge kopieerbeveiligingsprocedures als dit van de kant van de rechtenhouders, dus de uitgeverijen, mogelijk wordt gemaakt. Uw tolino e-books met kopieerbeveiliging kunt u echter in de app vanuit de cloud downloaden. Voor titels met Adobe-kopieerbeveiliging uit andere bronnen gebruikt u Adobe Digital Editions of de app voor online uitlenen.

1.8. Hoe kan ik e-books via mijn tolino-app lezen en welke functies kan ik gebruiken?

Om een e-book te openen, tikt u in de weergave van de boekenplank op een titel. Als het e-book nog niet naar het apparaat is gedownload, wordt nu eerst de download gestart (hiervoor is een internetverbinding vereist). Zodra een e-book volledig naar uw apparaat is overgezet, wordt het automatisch in de leesmodus voor u geopend. Tik op een willekeurige plek in het midden van uw beeldscherm om het aanvullende menu voor de leesfuncties in- of uit te schakelen. Met een tik op de X in de menubalk linksboven keert u naar uw bibliotheek terug.

1.) Pagina omslaan: Om in uw e-book te bladeren, veegt u gewoon van rechts naar links om een pagina vooruit te bladeren, en van links naar rechts om een pagina terug te bladeren. U kunt alternatief op de rechter resp. linker rand van uw scherm tikken om vooruit resp. terug te bladeren. U kunt als alternatief ook in de tekstinstellingen onder “Lay-out” de leesmodus wijzigen. Tik hiervoor eerst op de twee “A’s” in de bovenste menubalk en daarna op “Lay-out”. Hier vindt u een symbool met een pijl die naar beneden wijst. Door een tik hierop wordt de leesmodus zodanig ingesteld dat u in plaats van het veeggebaar met een tik op de onderaan op de boekpagina’s weergegeven pijlen kunt bladeren.

2.) Lettergrootte: Om het lezen optimaal aan uw behoeften aan te passen, kunt u de lettergrootte in zes stappen vergroten of verkleinen. Deze kunt u in het aanvullende menu in de bovenste menubalk via de twee “A’s” instellen. Hier kunt u ook het lettertype, de regelafstand en de tekstuitlijning aanpassen.

3.) Lay-out: De instellingen voor de lay-out vindt u eveneens in de tekstinstellingen. Tik hiervoor op de twee A’s en ga naar het tabblad “Lay-out”. U kunt hier kiezen tussen drie verschillende filters: “Normaal”, “Sepia” of “Nacht”. Hier kunt u ook de randinstelling en de leesmodus wijzigen.

4.) Inhoudsopgave: Naar de inhoudsopgave van een e-book gaat u in de leesmodus via het pictogram met de drie punten en strepen in de bovenste menubalk. In de inhoudsopgave staan alle hoofdstukken van het e-book vermeld en u kunt door een tik hierop naar het gewenste hoofdstuk springen.

5.) Zoeken: Als u in een e-book een bepaalde passage zoekt, kunt u hier via het “vergrootglassymbool” naar zoeken.

6. ) Bladwijzers, markeringen en notities: De tolino-app onthoudt automatisch waar u in het e-book bent gebleven: als u teruggaat naar de bibliotheek, wordt automatisch een synchronisatie uitgevoerd. Dat ziet u aan het cirkelsymbool in de rechter hoek. Als u het e-book opnieuw opent, keert u direct naar de betreffende plaats terug. Als u een markering in de tekst wilt toevoegen, tikt u wat langer op het punt in de tekst waar u met de markering wilt beginnen en veegt u met uw vinger tot aan het einde van de gewenste markering. De gemarkeerde tekst wordt dan geel gearceerd en er verschijnt een selectieveld met “Markering” en “Notities”. Na een klik op de knop “Markering” kunt u uw markering van een titel en een omschrijving voorzien alsook de markeringskleur kiezen. Om een notitie in de tekst te zetten, volgt u dezelfde stappen en kiest u in het selectieveld “Notities”.

Door te tikken op het pictogram “Notitie directory” in de bovenste menubalk, kunt u alle markeringen, notities en bladwijzers bekijken, bewerken en verwijderen. Met een tik op een markering of een notitie gaat u meteen naar de betreffende plek in het boek.

7.) Vertalingen: Bij het lezen met de tolino app kun je individuele zinnen of een paragraaf vertalen. Selecteer de zin die je wilt vertalen en kies "Vertalen" in het contextmenu. De brontaal wordt meestal automatisch gedetecteerd, maar je kunt deze ook altijd handmatig aanpassen. U kunt de doeltaal ook handmatig aanpassen. Maximaal de zichtbare pagina van je eBook kan worden vertaald. Het is ook mogelijk om de vertaalde tekst voor te laten lezen met behulp van de tekst-naar-spraak engine die op het apparaat is geïnstalleerd. Tik hiervoor op het luidsprekerpictogram rechtsboven de tekst die je zojuist hebt vertaald. Voorwaarde voor het gebruik van de vertaalfunctie is een bestaande Internetverbinding (WLAN/mobiel). Om paragrafen uit een boek te vertalen, moet de uitgever of auteur toestemming geven voor de betreffende titel. Het is daarom mogelijk dat afzonderlijke titels niet kunnen worden vertaald. Wij staan voortdurend in contact met de uitgevers om het aanbod voor u uit te breiden.

1.9. Hoe kan ik een e-book, document of een leesvoorbeeld uit “Mijn boeken” verwijderen?

Ga naar het gedeelte “Mijn boeken” en hier bijvoorbeeld naar het gedeelte “Titels”. Tik op het menusymbool en kies de optie “Van dit apparaat verwijderen”. U kunt nu de titels die u van het apparaat wilt verwijderen, selecteren en daarna op de knop “Verwijderen” tikken.

1.10. Hoe kan ik in de tolino-app een familie aanmaken?

Om een familie aan te maken, moet u op uw apparaat aangemeld zijn voor de iOS-app of de Android-app.
Ga nu naar het Home-gedeelte van uw familie rechtsboven naast het synchronisatie-pictogram en volg de instructies op het scherm. U wordt nu stap voor stap begeleid. Meer informatie over “Family Sharing” vindt u in ons speciale FAQ-gedeelte. Houd er a.u.b. rekening mee dat voor het gebruik van “Family Sharing” de installatie van de Android-app versie 5.2.0 is vereist. Voor deze versie is de besturingssysteemversie Android 7 of hoger vereist. Als u een apparaat met een oudere besturingssysteemversie gebruikt, worden de boeken die met u werden gedeeld, in uw bibliotheek weergegeven. Om een familie te starten of te beheren en om zelf boeken te delen, gebruikt u a.u.b. de tolino-webreader of e-reader.

1.11. Hoe kan ik luisterboeken via mijn tolino-app beluisteren en welke functies kan ik gebruiken?

Luisterboeken die u nog niet uit uw bibliotheek hebt geladen, worden door een klein wolkensymbool aangeduid. Als u op de cover tikt, begint de download automatisch. Zodra het eerste hoofdstuk is geladen, kunt u beginnen met luisteren. De resterende hoofdstukken worden op de achtergrond geladen.

Wij raden u aan om de luisterboeken via een wifi-verbinding te downloaden, aangezien ze meestal meer dan 1GB groot zijn. Afhankelijk van uw mobiele telefoontarief kunnen aanvullende kosten ontstaan.

Sleep-timer:
Via de sleep-timer kunt u de tolino-app zo instellen dat deze na een bepaalde tijd of ook aan het einde van het actuele hoofdstuk vanzelf stopt. Hiermee zorgt u ervoor dat u niet alleen geen hoofdstukken mist, maar ontziet u ook de acculading van uw apparaat. De verschillende keuzemodi vindt u in de audiobook-player via het symbool van de slapende klok.

Afspeelsnelheid:
U kunt de afspeelsnelheid geheel naar wens instellen. Vraag hiervoor het gewenste luisterboek voor afspelen op – in de bovenste menubalk vindt u een pictogram “1x”. Na een tik op dit pictogram krijgt u een overzicht over de verschillende instelniveaus.

Vooruit en achteruit spoelen:
U kunt via de comfortfunctie rechts en links naast de afspeelknop steeds 30 seconden vooruit of achteruit spoelen. In het onderste gedeelte van de audiobook-player vindt u de voortgangsweergave van het hoofdstuk. Ook hier kunt u door verschuiven van de regelaar makkelijk vooruit of achteruit spoelen.

MiniPlayer:
Ook via de MiniPlayer, die wordt geactiveerd als de app het luisterboek op de achtergrond afspeelt, kunt u de opties voor het pauzeren en afspelen en het vooruit en achteruit spoelen gebruiken.

1.12. Hoe kan ik mijn e-books het beste sorteren?

Zowel in de e-book-bibliotheek alsook in de luisterboek-bibliotheek kunt u individuele verzamelingen aanmaken waarmee u een beter overzicht over uw content houdt. Net alsof u uw boekenkast thuis bijvoorbeeld per categorie, vakliteratuur enz. sorteert. Tik hiervoor in uw bibliotheek op het tabblad “Verzamelingen” en daarna op “Verzameling aanmaken”. Nu kunt u een naam voor uw verzameling kiezen en tikt u op “Aanmaken”. Hierna kunt u al de eerste titels aan de nieuwe verzameling toevoegen. U kunt op elk gewenst moment nieuwe boeken aan uw verzameling toevoegen door onder de cover op de drie punten te tikken en de optie “Aan verzameling toevoegen” te selecteren.

En er is nog meer: Het tolino-ecosysteem maakt ook enkele verzameling automatisch voor u aan, bijvoorbeeld de verzameling “tolino-select” (als u een leesabonnement hebt afgesloten) of een verzameling van uw gelezen boeken. Hier wordt u aan het eind van het boek automatisch gevraagd of u het boek naar deze verzameling wilt verplaatsen.

Een overzicht van de boeken die een familielid met uw heeft gedeeld, vindt u in de familieverzameling.

Alle verzamelingen worden natuurlijk op uw verschillende eindapparaten gesynchroniseerd.

1.13. Hoe koop ik e-books met de tolino-app?

Helaas staan de voorwaarden van Apple en Google niet toe dat wij eBooks rechtstreeks in de tolino app te koop aanbieden. 

Omdat u echter altijd uw volgende favoriete boek bij ons moet kunnen ontdekken, bieden wij u in de plaats daarvan een selectie van persoonlijke aanbevelingen aan. Laat u inspireren door de gratis leesvoorbeelden in onze "Ontdek"-ruimte.

In de Android app kopieert u met één klik de link van een eBook en gaat u via de browser rechtstreeks naar de productdetailpagina van uw boekhandelaar.

In de iOS-app kunt u snel het gewenste eBook vinden in de winkel van uw boekhandelaar met behulp van de functie "ISBN kopiëren". Uw aankopen worden automatisch weergegeven in de tolino app, mits u bent ingelogd met hetzelfde klantenaccount. 

1.14. Hoe maak ik een account bij mijn gewenste tolino-boekwinkel aan?

Als u nog geen klantaccount bij een tolino-boekwinkel hebt, gaat u naar de website van de gewenste boekwinkel en maakt u daar online binnen enkele stappen een kosteloze klantaccount aan. De hiervoor geldende toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) gebruikt u ook voor de aanmelding bij uw boekwinkel in de tolino-app.

Bij Android-apparaten hebt u bovendien de mogelijkheid om zich rechtstreeks in de tolino-app bij uw gewenste tolino-boekwinkel te registreren. Selecteer hiervoor bij de eerste instelling van de tolino-app gewoon uw tolino-boekwinkel. In de volgende stap kunt u zich eenmalig als nieuwe klant registreren en in de volgende stappen een nieuwe klantaccount bij uw boekwinkel aanmaken. Hierna kunt u zich met uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) bij uw boekwinkel in de tolino-app aanmelden.

1.15. Hoe stel ik de tolino-app in?

Na het opstarten van de tolino-app wordt u gevraagd om uw land (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) te kiezen. Afhankelijk van welk land u selecteert, wordt de betreffende online-shop getoond.

Als u uw selectie via het land hebt gemaakt, wordt u in de volgende stap gevraagd om de boekwinkel te selecteren waarmee u de tolino-app wilt gebruiken.

Nu wordt u verzocht om uw aanmeldgegevens voor “Mijn account” vast te leggen. Voer hiervoor uw aanmeldgegevens van de boekwinkel in (uw e-mailadres en uw wachtwoord) de hiervoor bedoelde velden in en tik op “Aanmelden”. Nadat u met succes bent aangemeld, gaat u automatisch naar het gedeelte “Lezen”.

1.16. Ik heb e-books bij andere boekwinkels van de tolino-alliantie gekocht. Hoe kan ik deze in de tolino-app lezen?

Via de bibliotheek-koppeling kan de content van meerdere klantaccounts bij verschillende boekwinkels worden samengevat. Tik hiervoor rechtsonder op “Meer” en kies het menu “Mijn accounts” en start het proces “Bibliotheek-koppeling”. Houd hiervoor a.u.b. uw toegangsgegevens bij de hand en volg de instructies op het scherm.

1.17. Is de tolino-app ook als software voor de pc of MAC beschikbaar?

Als u op uw pc wilt lezen, is onze tolino-webreader (onze leesapplicatie voor in een browser) de juiste keuze. U hoeft de tolino-webreader niet te installeren en hij is op elk moment via de browser beschikbaar: de perfecte oplossing voor flexibel lees- en luistergenot. U kunt gekochte e-books en luisterboeken alsook eigen content zoals EPUB- resp. PDF-bestanden rechtstreeks op de pc of laptop via uw internetbrowser lezen. U vindt de tolino-webreader hier: https://webreader.mytolino.com. Meer informatie vindt u op https://mytolino.de/tolino-webreader-ebooks-online-lesen/.

1.18. Kan ik de tolino-app ook zonder e-reader gebruiken?

Natuurlijk! De tolino-app is kosteloos en kan natuurlijk ook zonder de e-reader van tolino worden gebruikt. Lees beschikbare e-books (EPUB, PDF) comfortabel op uw smartphone of tablet – de tolino-app maakt het mogelijk en tovert uw apparaat na de download van de app in een handomdraai om tot een e-reader. Neem kosteloos een kijkje in ons tolino-ecosysteem om een indruk te krijgen van de voordelen van digitaal lezen! Wilt u graag luisterboeken beluisteren met tolino en ontspannen tijdens een goed verhaal? Ook dat is met de tolino-app zonder problemen mogelijk: download de tolino-app gewoon via de App Store van Google of Apple, kies de gewenste boekwinkel, meld u aan, laad de titel van het luisterboek en geniet!

1.19. Kan ik in de tolino-app van boekwinkel wisselen?

Bij de eerste aanmelding in de tolino-app kiest u de boekwinkel van uw voorkeur. Daarna kunt u zelf kiezen of u in de tolino-app uw aanmeldgegevens voor uw boekwinkel registreert. Om de door u tijdens de aanmelding gekozen tolino-boekwinkel te wijzigen, zou u de gegevens van de tolino-app moeten verwijderen.

Kies hiervoor op uw apparaat onder Instellingen -> Apps de tolino-app en verwijder hier het app-geheugen (Android) of de “lokale gegevens”. Als u nu opnieuw de tolino-app opent, wordt opnieuw de boekwinkel-selectie getoond en kunt u een andere boekwinkel als hoofdboekwinkel selecteren.

Bedenk wel dat dit procedé veeleer omslachtig is en normaal gesproken ook niet nodig is. Enerzijds hebben wij precies op deze reden onze unieke bibliotheek-koppeling ontwikkeld en anderzijds kunt u natuurlijk gewoon via de browser op elk gewenst moment bij een andere boekwinkel inkopen doen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat bij het verwijderen van de app resp. de afmelding uw gedownloade content uit de app en van uw eindapparaat wordt verwijderd. Content die u zelf hebt geladen (niet gesynchroniseerd), kunt u ook zonder aanmelding met de app blijven gebruiken. Om onnodig gedoe te voorkomen, dient u hier bijvoorbeeld op vakantie met een slechte wifi-verbinding of bij kleinere databundels altijd rekening mee te houden. De makkelijkere oplossing om titels via een andere shop te kopen, zal doorgaans het winkelen via de browser zijn. Gedownloade e-books in EPUB- of PDF-formaat kunt u dan natuurlijk op elk gewenst moment in de tolino-app lezen.

1.20. Kan ik mijn actuele leesvoortgang met mijn andere tolino-eindapparaten synchroniseren?

Natuurlijk kunt u de leesvoortgang tussen uw aangemelde apparaten synchroniseren. Dat regelt de app automatisch voor u. Houd er rekening mee dat voor aan automatische synchronisatie alle eindapparaten verbinding moeten kunnen maken met internet. Als u de tolino-app op plaatsen met een slechte internetverbinding (bijvoorbeeld in de trein) gebruikt, kan het zijn dat uw voortgang niet wordt gesynchroniseerd.

U kunt de synchronisatie ook op elk gewenst moment handmatig starten door in de weergave “Boeken” op de rondlopende pijl in de rechter hoek te tikken. Zorg er ook hier weer voor dat uw apparaat over een actieve internetverbinding beschikt.

Tip: U kunt ook de voortgang van uw luisterboeken handmatig synchroniseren. Ga hiervoor naar de weergave “Luisterboeken” en tik op de rondlopende pijl.

1.21. Moet ik mij in de tolino-app bij een tolino-boekwinkel aanmelden?

Natuurlijk kunt u de tolino-app ook zonder aanmelding gebruiken. Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u echter via de toegangsgegevens van de klantaccount bij uw tolino alliantie-boekwinkel in de tolino-app aangemeld zijn. U krijgt bijvoorbeeld ook pas de beschikking over uw persoonlijke opslagplaats in de tolino-cloud als u bij uw boekwinkel bent aangemeld. Pas dan kunnen wij uw content online beschikbaar stellen en natuurlijk ook alle voortgangsinformatie automatisch opslaan en bijvoorbeeld met uw tolino e-reader synchroniseren. Probeer het gewoon uit! U kunt zich natuurlijk op elk gewenst moment weer afmelden en de tolino-app ook zonder aanmelding via de basisfuncties als app voor e-books en luisterboeken gebruiken.

Gekochte boeken en luisterboeken worden in de tolino-cloud altijd veilig en kosteloos opgeslagen. Zo krijgt u op elk moment flexibel en via meerdere leesapparaten, zoals uw smartphone, uw tablet of uw computer, toegang tot de hier opgeslagen boeken en luisterboeken.

1.22. Ondersteunt de tolino-app Apple Carplay en Google Android Auto?

Ja, Apple Carplay is beschikbaar. Google Android Auto zal in de volgende versies ook voor Android-klanten beschikbaar zijn. We willen u vriendelijk vragen om nog even geduld te hebben.

Klik hier voor meer informatie over het instellen en gebruiken van Apple CarPlay.

1.23. Waar kan ik de tolino-app downloaden?

U kunt de tolino-app kosteloos vanuit de App Store van Apple of in de Google Play Store naar uw mobiele apparaat downloaden.

1.24. Waarom duurt het zolang, voordat een boek wordt geopend?

Boeken met interactieve elementen bestaan uit een groot datavolume. Bij dergelijke boeken duurt het wat langer, voordat zij in de app worden geladen. Voordat u het boek kunt lezen, moet het eerst worden uitgepakt en uit het apparaatgeheugen naar het werkgeheugen worden overgezet. Dit proces duurt bij boeken met grote datavolumes iets langer.

1.25. Waarom kan ik mijn via de bibliotheek uitgeleende e-books in de tolino-app niet meer lezen?

Uitgeleende titels van uw bibliotheek worden helaas door de nieuwste versie van de tolino-app niet meer ondersteund, omdat de kopieerbeveiliging steeds vaker tot ernstige fouten heeft geleid. Gebruik a.u.b. voor uitgeleende titels de app voor online uitlenen of de app Adobe Digital Editions. Meer nuttige informatie over online uitlenen vindt u HIER.

1.26. Waarom komt het aantal pagina’s van mijn e-books niet altijd overeen met het aantal pagina’s van het gedrukte boek?

Qua inhoud komen e-books overeen met gedrukte boeken. Het aantal pagina’s dat in de online-shop wordt aangegeven, berust op een gemiddeld lettertype en fungeert zodoende als een geschatte oriëntatiewaarde. Daarom kan het voorkomen dat minder pagina’s dan in het gedrukte boek worden aangegeven. Het e-book is natuurlijk altijd volledig.

1.27. Wat betekent in de tolino-app de waarschuwing over roamingkosten die wordt weergegeven als ik een luisterboek afspeel/download?

Als u een luisterboek voor het eerst wilt gebruiken of tot nu toe slechts enkele hoofdstukken ervan hebt gedownload, wil de tolino-app op dat moment de resterende gegevens downloaden. Als u de melding krijgt, kunt u beslissen of u de gegevens liever via uw wifi-netwerk thuis gratis wilt downloaden. Onderweg of op vakantie kunt u het luisterboek gewoon via een mobiele telefoonverbinding downloaden. Hiervoor tikt u op “Doorgaan”.

1.28. Wat gebeurt er als er een nieuwe versie van de tolino-app beschikbaar is?

Zodra een update van een van onze applicaties beschikbaar is, wordt u door de Play Store of App Store hierover geïnformeerd. De updates kunnen gratis worden gedownload.

1.29. Wat gebeurt er als tijdens de download van een e-book of luisterboek de internetverbinding wordt onderbroken?

Het e-book/luisterboek wordt in dit geval onder “Boeken/luisterboeken” weergegeven. U kunt dan de download opnieuw starten zodra er weer een stabiele internetverbinding beschikbaar is.

1.30. Wat is de tolino-app?

U leest graag boeken en wilt uw smartphone of tablet via een app voor het lezen van uw e-books gebruiken? Dan is de tolino-app voor u de perfecte oplossing voor mobiel leesplezier. De kosteloze tolino-app biedt uitgebreide e-reader-leesfuncties op uw smartphone of tablet. U kunt uw e-books (EPUB- en PDF-bestanden) comfortabel met de app openen, lezen, bladwijzers plaatsen, passages van commentaar voorzien en markeren en nog veel meer. Natuurlijk biet de app van tolino ook comfortabele instelmogelijkheden voor de weergave van uw e-books tijdens het lezen. U kunt het lettertype, de lettergrootte, de regelafstand, de tekstuitlijning, de zijrandinstellingen of de achtergrondkleur in het e-book geheel naar wens wijzigen.

Bent u op zoek naar nieuwe e-books en luisterboeken? Via de tolino app krijgt u dankzij de praktische koppeling met de shop (op grond van restricties van Apple alleen voor Android-apparaten beschikbaar) via de tolino-boekwinkel van uw voorkeur op elk gewenst moment toegang tot de nieuwste boeken en nieuw leesvoer. Overigens: voor veel e-books worden uitgebreide leesvoorbeelden aangeboden die u vooraf in de tolino-app gratis kunt lezen!

Natuurlijk kunt u de tolino-app ook parallel met andere apparaten (bijv. tolino e-reader) gebruiken en uw content flexibel in de tolino-cloud opslaan en indien gewenst met afzonderlijke leesapparaten synchroniseren – dat is met name voor gezinnen handig. De tolino-app fungeert hierbij als uw mobiele boeken- en luisterboekenplank, notitieboek, boekwinkel en online-geheugen in één.

Kent u al ons e-book-abonnement tolino select? Wij maken het vinden van geweldige boeken nu nog makkelijker. Vier e-books, één voordelige prijs – probeer het nu gratis uit! Natuurlijk kunt u ook via de tolino-app gebruik maken van ons e-book-abonnement.

Meer informatie over de tolino-app vindt u hier.

1.31. Wat is de tolino-cloud en hoe gebruik ik deze in de tolino-app?

Zodra u de tolino-app op uw mobiele eindapparaat hebt geopend en zich via een tolino-boekwinkel met uw klantaccount hebt aangemeld, kunt u de tolino-cloud zoals gebruikelijk gebruiken. Dat wil zeggen dat tolino-app synchroniseert automatisch via de tolino-cloud uw bibliotheek met e-books en luisterboeken die vervolgens binnen luttele seconden ook in de app beschikbaar is.

Alle e-books en luisterboeken die u in de shop van uw tolino-boekwinkel koopt, worden automatisch en veilig in de tolino-cloud opgeslagen en kunnen natuurlijk indien gewenst op uw lokale leesapparaat (hier de tolino-app) worden opgeslagen. Natuurlijk kunt u via onze tolino-webreader of de tolino-app ook rechtstreeks e-books naar de tolino-cloud uploaden – deze zijn dan ook voor andere apparaten in het tolino-ecosysteem als download beschikbaar.

Als u content uit de tolino-cloud wilt downloaden, tikt u gewoon op het wolksymbool in de rechter bovenhoek van een cover. De tolino-app start de download automatisch.

Let op het volgende:
Alle titels en documenten die in de tolino-cloud zijn opgeslagen, zijn op tot wel 5 verschillende apparaten beschikbaar. Als u bijvoorbeeld een boek eerst op uw tolino e-reader leest, kunt u het via de kosteloze app van tolino ook op uw smartphone, tablet of computer vanaf dezelfde plek doorlezen. Voorwaarde voor een probleemloze synchronisatie is echter dat de leesapparaten met internet zijn verbonden en voor dezelfde klantaccount zijn aangemeld.

1.32. Wat kan ik doen als de tolino-app crasht of niet reageert?

In zeldzame gevallen kunnen er problemen met de tolino-app optreden. Het probleem kan eventueel met een van de hieronder beschreven stappen worden verholpen.

Tip: Als u niet weet hoe u de afzonderlijke stappen op uw smartphone of tablet moet uitvoeren, kunt u dat op de service-pagina’s van Apple (iOS) of Android (aOS) nalezen.

App-cache leegmaken
Door het verwijderen van tijdelijke bestanden kunnen eventueel bestaande problemen worden verholpen.

App-gegevens verwijderen
Sommige problemen kunnen worden verholpen doordat u alle gegevens van de tolino-app op uw eindapparaat verwijdert.

Let op! Uw lokaal gedownloade e-books en luisterboeken worden hierbij verwijderd. Ook uw aanmelding (opgeslagen klantgegevens) wordt hierbij verwijderd en moet hierna worden herhaald. Met name als u op vakantie bent en alleen over een beperkte wifi- of databundel beschikt, moet u rekening houden met deze gevolgen en eerst andere oplossingen uitproberen.

Beëindiging van de tolino-app forceren
Bij problemen dient de tolino-app eerst volledig te worden beëindigd. Juist bij een crash of prestatieproblemen kan het bovendien nuttig zijn om te controleren of eventueel andere apps de werking van de tolino-app storen. Een typisch geval zijn bijvoorbeeld te streng ingestelde beveiligingsapps die de basisfuncties van de tolino-app tegenwerken. Wanneer u denkt dat een dergelijke interactie tussen verschillende apps tot problemen leidt, raden wij u aan om alle apps af te sluiten en via een eliminatieproces de functies steeds apart te controleren.

Apparaat opnieuw opstarten
Start uw apparaat opnieuw op. Open na het opstarten de tolino-app en controleer of zich de fout nog steeds voordoet.

App de-installeren
De-installeer en verwijderd de tolino-app volledig van uw smartphone of tablet. Hierna kunt u de app opnieuw uit de Google Play Store of Apple App Store downloaden.

Contact opnemen met de klantenservice
Als de hierboven genoemde stappen niet tot de oplossing van het probleem leiden, raden wij u aan om contact op te nemen met de klantenservice van uw tolino-boekwinkel (die vindt u bijvoorbeeld in de tolino-app in het Help-gedeelte). Beschrijf uw probleem zo uitgebreid als mogelijk en voeg eventueel screenshots van de foutmelding bij. Hoe meer detailinformatie de verantwoordelijke klantenservice over uw probleem ontvangt, des te sneller kan de support u helpen.

1.33. Worden mijn toegangsgegevens in de tolino-app beveiligd?

Uw aanmeldgegevens worden bij tolino natuurlijk beveiligd. Deze gegevens worden uitsluitend gecodeerd overgedragen en niet in de app opgeslagen. Derden kunnen uw toegangsgegevens dus niet gebruiken of uitlezen.