Welke garantie heb ik op mijn tolino-eReader?

Omvang van de garantie voor de tolino-eReader

Als er in de eerste 12 of 24 maanden (afhankelijk van het apparaat) vanaf de aankoopdatum bij een dealer een aan de fabricage gerelateerd materiaal- en/of verwerkingsdefect (hierna ‘defect’ genoemd) aan de tolino-eReader optreedt, kun je aanspraak maken op de garantieservice van Longshine Technologie GmbH. Het verlenen van garantiediensten verlengt de totale garantieperiode niet.

Garantieservice voor de tolino-eReader

Longshine voldoet aan de garantieverplichting voor defecten door het defecte leesapparaat gratis te repareren of te vervangen door een apparaat dat geen defecten vertoont. Vervangen onderdelen en leesapparaten worden eigendom van Longshine Technologie GmbH.

Uitsluitingen van garantie

De garantie dekt geen optionele accessoires en defecten die zijn veroorzaakt door onjuiste behandeling, bedieningsfouten of invloeden van buitenaf. Uitgesloten van de garantie zijn verbruiks- en slijtageonderdelen, zoals batterijen die door het gebruik ervan onbruikbaar worden. Eventuele kosten voor wijzigingen of aanpassingen aan de lezer die nodig zijn om deze aan te passen aan de nationale, technische of veiligheidseisen van een land waar de lezer niet gekocht is maar wel gebruikt gaat worden, worden niet gedekt door deze garantie.

Garantie voor de tolino-eReader claimen

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie voor je tolino-eReader, heb je een aankoopbewijs (factuur, kassabon) nodig waarop de aankoopdatum en de modelnaam van het leesapparaat staan vermeld. Je dient het defect aan de lezer binnen de garantietermijn aan Longshine Technologie GmbH te melden.

De volledige contactgegevens van Longshine Technologie GmbH vind je hieronder.

Back-uppen

Bij het opsturen van de tolino-eReader kan geen garantie worden gegeven voor de gegevens die op het leesapparaat zijn opgeslagen. Wij raden je daarom aan je gegevens te back-uppen voordat je je tolino-eReader opstuurt.

Als je nog vragen over de garantie op je tolino hebt, neem dan contact op met de klantenservice van je boekhandelaar.

Contact opnemen met de garantie-aanbieder en fabrikant van de tolino-eReader (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland):

Adres:

Longshine Technologie GmbH

An der Strusbek 9

22926 Ahrensburg

Telefoon:

+49 (0)4102/492233

+49 (0)4102/40109

E-mail:

tolino@longshine.de