Wat kan ik doen als de tolino-app crasht of niet reageert?

In zeldzame gevallen kunnen er problemen met de tolino-app optreden. Het probleem kan eventueel met een van de hieronder beschreven stappen worden verholpen.

Tip: Als u niet weet hoe u de afzonderlijke stappen op uw smartphone of tablet moet uitvoeren, kunt u dat op de service-pagina’s van Apple (iOS) of Android (aOS) nalezen.

App-cache leegmaken
Door het verwijderen van tijdelijke bestanden kunnen eventueel bestaande problemen worden verholpen.

App-gegevens verwijderen
Sommige problemen kunnen worden verholpen doordat u alle gegevens van de tolino-app op uw eindapparaat verwijdert.

Let op! Uw lokaal gedownloade e-books en luisterboeken worden hierbij verwijderd. Ook uw aanmelding (opgeslagen klantgegevens) wordt hierbij verwijderd en moet hierna worden herhaald. Met name als u op vakantie bent en alleen over een beperkte wifi- of databundel beschikt, moet u rekening houden met deze gevolgen en eerst andere oplossingen uitproberen.

Beëindiging van de tolino-app forceren
Bij problemen dient de tolino-app eerst volledig te worden beëindigd. Juist bij een crash of prestatieproblemen kan het bovendien nuttig zijn om te controleren of eventueel andere apps de werking van de tolino-app storen. Een typisch geval zijn bijvoorbeeld te streng ingestelde beveiligingsapps die de basisfuncties van de tolino-app tegenwerken. Wanneer u denkt dat een dergelijke interactie tussen verschillende apps tot problemen leidt, raden wij u aan om alle apps af te sluiten en via een eliminatieproces de functies steeds apart te controleren.

Apparaat opnieuw opstarten
Start uw apparaat opnieuw op. Open na het opstarten de tolino-app en controleer of zich de fout nog steeds voordoet.

App de-installeren
De-installeer en verwijderd de tolino-app volledig van uw smartphone of tablet. Hierna kunt u de app opnieuw uit de Google Play Store of Apple App Store downloaden.

Contact opnemen met de klantenservice
Als de hierboven genoemde stappen niet tot de oplossing van het probleem leiden, raden wij u aan om contact op te nemen met de klantenservice van uw tolino-boekwinkel (die vindt u bijvoorbeeld in de tolino-app in het Help-gedeelte). Beschrijf uw probleem zo uitgebreid als mogelijk en voeg eventueel screenshots van de foutmelding bij. Hoe meer detailinformatie de verantwoordelijke klantenservice over uw probleem ontvangt, des te sneller kan de support u helpen.