Waarom staat mijn gelezen e-book niet meer in de tolino-bibliotheek?

Zodra u een e-book hebt gelezen, wordt het in het titeloverzicht onder “Mijn boeken” niet meer getoond en naar de verzameling “Gelezen boeken” verplaatst. In het auteursoverzicht worden de boeken echter nog wel weergegeven. Als u uw gelezen e-book weer als ongelezen wilt markeren en zodoende weer naar het titeloverzicht onder “Mijn boeken” wilt verplaatsen, opent u de verzameling en tikt u wat langer op het betreffende e-book en selecteert u “Als ongelezen markeren” in het nu verschijnende contextmenu. Als alternatief kunt u in de verzameling “Gelezen boeken” ook via het functiemenu (drie punten rechtsboven) de optie “Boeken als ongelezen markeren” selecteren en een of meer e-books door deze te selecteren als ongelezen markeren.