Ik heb problemen bij het inloggen via wifi. Wat kan ik doen?

Als uw tolino e-reader geen verbinding kan maken met het wifi-netwerk, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hier vindt u nuttige tips om typische foutoorzaken uit te sluiten en wifi-problemen met uw tolino eventueel zelf op te lossen. Controleer a.u.b. het volgende:

 1. Werd op de tolino per ongeluk de vliegtuigmodus ingeschakeld?
  In de vliegtuigmodus wordt de wifi-verbinding van uw tolino e-reader automatisch uitgeschakeld. De vliegtuigmodus is geactiveerd als in de statusbalk rechtsboven van de schermrand een vliegtuigsymbool wordt weergegeven. In het hoofdmenu kunt u de vliegtuigmodus uitschakelen door te wisselen naar “Wifi”.
 2. Probeert u eventueel om de tolino met het verkeerde wifi-netwerk te verbinden?
  Controleer of u het juiste draadloze netwerk hebt geselecteerd. Zorg ervoor dat u in de veiligheidsinstellingen van uw wifi-netwerk de wifi voor alle computers resp. apparaten vrijgeeft. Idealiter test u uw gegevens parallel met behulp van een ander apparaat, bijv. een smartphone. Wanneer hier zonder problemen een verbinding tot stand komt, is er sprake van een andere foutoorzaak.
 3. Bevat de naam van uw wifi-netwerk of uw wachtwoord eventueel een umlaut of diakritische tekens?
  Diakritische tekens zijn bijv. letters die zijn voorzien van haakjes, boogjes of punten (zoals â, é, ő). Dergelijke tekens, een umlaut in wifi-namen (SSID) of wifi-wachtwoorden kunnen tot problemen leiden bij het maken van een verbinding. Afhankelijk van de umlautcodering van uw specifieke router, kan het gebeuren dat uw tolino e-reader geen toegang krijgt tot het wifi-netwerk.
 4. Te zwak wifi-signaal en instabiele wifi?
  Met name bij dikke muren in grote huizen en als er geen wifi-repeater wordt gebruikt, kan het zijn dat de signaalsterkte voor de wifi-verbinding op uw locatie te zwak resp. instabiel is. Zorg er daarom voor dat de signaalkwaliteit en de signaalbeschikbaarheid op uw locatie voldoende is. Wissel eventueel van locatie en verklein de afstand tot de router.
 5. Is de verkeerde datum op de tolino e-reader ingesteld?
  U kunt in de instellingen van uw tolino e-reader onder andere de datum handmatig selecteren. Wanneer u de datum om enigerlei reden per ongeluk verkeerd en niet automatisch hebt ingesteld, kan dat tot problemen bij de verbinding met de wifi-router leiden. Stel in dit geval de juiste datum op uw tolino e-reader in en probeer opnieuw om de tolino met wifi te verbinden.
 6. Gebruikt u een incompatibele frequentieband? Verbindingen met een 5 GHz wifi-netwerk opbouwen.
  Op grond van de ingebouwde hardware-modules ondersteunen tolino e-readers uitsluitend wifi-netwerken met een frequentieband van 2,4 GHz met een grote reikwijdte. Een wifi-verbinding van uw tolino met 5 GHz wifi is niet mogelijk. Controleer a.u.b. de frequentieband van uw wifi-router en de bijbehorende instellingen om de foutoorzaak te verhelpen. Bij twijfel kunt u het beste de gebruikshandleiding van de router raadplegen. Wanneer u voor uw andere apparaten standaard een 5 GHz wifi-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw router voor de tolino e-readers ook de 2,4 GHz-frequentie gebruikt – dus dat hij beide frequenties aanbiedt.
 7. Gebruikt u een verouderde wifi-encryptiemethode, bijv. WPA1/2 met TKIP of WEP?
  Om de veiligheid van uw wifi-netwerk te waarborgen en tegen onbevoegde toegang te beveiligen, zijn er diverse encryptiemethoden die u via uw router kunt configureren. De encryptieprotocollen hebben zich in de loop der tijd doorontwikkeld, zodat bepaalde encryptiemethoden intussen als onveilig en verouderd worden beschouwd. Onze tolino e-readers ondersteunen uitsluitend actuele en veilige encryptiemethoden. Daarom is een verbinding met een wifi-netwerk dat de verouderde encryptiemethode TKIP gebruikt na de update naar software-versie 11.2.2. niet meer mogelijk. Controleer a.u.b. de encryptieprotocollen van uw wifi-netwerk als uw tolino geen verbinding met het wifi-netwerk kan maken. Uw wifi-encryptie dient op WPA1/2 CCMP(AES) te zijn ingesteld.