Hoe voer ik voor mijn tolino e-reader een software-update uit?

Zodra er een update voor uw tolino e-reader beschikbaar is, wordt u meteen op de tolino e-reader over de update geïnformeerd. Let op het volgende: uw tolino e-reader moet hiervoor via wifi met internet verbonden zijn.

Wanneer u uw tolino e-reader doorgaans zonder wifi-verbinding gebruikt, raden wij u aan om de tolino e-reader toch af en toe (ca. om de 2 maanden) met wifi te verbinden en eventuele updates te installeren. Wanneer u concrete storingen op de tolino e-reader opmerkt, raden wij u aan om meteen te controleren of er een software-update beschikbaar is. Als u wilt controleren of er een update voor uw tolino e-reader beschikbaar is, gaat u als volgt te werk:

  1. Ga in het menu van uw tolino e-reader naar de instellingen (drie streepjes linksboven op de startpagina)
    2. Kies in het submenu de optie “Informatie en hulp”.
    3. In het hierna weergegeven overzicht vindt u de knop “Naar nieuwe versie zoeken”. Hier wordt tevens uw actuele softwareversie getoond. Tik op deze knop – de tolino e-reader zoekt nu online naar een eventuele update.
    5. Wanneer er een update beschikbaar is, wordt deze nu op de tolino e-reader weergegeven.
    6. Bevestig de installatie van de software-update op het scherm. De update wordt nu geïnstalleerd en de tolino e-reader wordt opnieuw gestart.

Na de herstart van uw tolino e-reader kunt u natuurlijk direct doorgaan met lezen.

U kunt ook handmatig controleren of uw tolino e-reader over de nieuwste software beschikt. Hiervoor gaat u naar mytolino.de. Hier vindt u aan de linker kant onder de menuoptie Service de actuele updates. Selecteer hiervoor uw apparaat in de lijst en controleer of de actuele software met die op het apparaat overeenkomt.

U kunt ook een handmatige update uitvoeren. Hiervoor moet u eerst de meest actuele softwareversie via de mytolino-website downloaden. Hierna verwijdert u de SD-geheugenkaart (indien aanwezig) uit uw tolino en verbindt u deze via de USB-kabel met uw pc. Nu opent u de directory “MIJN TOLINO” in de Explorer en zet u het update-bestand “update.zip” rechtstreeks naar het hoofdmenu over. Koppel de verbinding nu veilig van de pc los en start het apparaat opnieuw op. Na de herstart wordt de update automatisch gestart.