Bij wie moet ik aankloppen als mijn tolino tab defect is?

Bij de vaststelling van een defect of fout van uw tablet kunt u zich in het kader van de wettelijke garantie wenden tot de verkoper bij wie u uw tolino tab heeft gekocht. Naast de wettelijke garantie verstrekt TrekStor GmbH een garantie van 24 maanden op uw tolino tab.

Garantiedekking

Op dit tablet verstrekt TrekStor een garantie van 24 maanden op materiaal- en/of verwerkingsdefecten. De garantieperiode begint te lopen vanaf aankoopdatum. De oplevering van de garantieservice behelst geen verlenging van de totale garantieperiode. Deze garantie is onafhankelijk van de garantieverplichting van de verkoper die voortvloeit uit het koopcontract met de eindklant en heeft er geen enkele invloed op.

Garantieverlening

TrekStor zal naar eigen goeddunken bepalen of het aan zijn garantieverplichting voldoet door reparatie van het apparaat of door vervanging met een nieuw apparaat, of door vervanging van het defecte onderdeel. Op verdere aanspraken kan geen beroep worden gedaan. De garantieaanspraak kan uitsluitend bij TrekStor worden ingediend. Kosten en schade als gevolg van reparaties of vervanging van defecte onderdelen in andere servicepunten vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Garantieuitsluiting

Gebreken die door onvakkundige behandeling, bedieningsfouten of invloeden van buitenaf (zoals water, vallen, blikseminslag, brand, grof geweld, verkeerde stroomspanning, installatie van firmware van derden of verkeerde apps) zijn veroorzaakt, worden uitgesloten van deze garantie. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de in de verpakking meegeleverde componenten. Buiten de garantieverlening vallen verbruiks- en slijtageonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen. Eventuele kosten voor modificaties of aanpassingen van de tablet voor aanpassing van het apparaat aan de landelijke technische/veiligheidsrelevante normen van een land waar de tablet wordt gebruikt, maar niet werd gekocht, vallen buiten de garantiedekking.

Een garantieclaim indienen

Om aanspraak te maken op de garantie heeft u een aankoopbewijs (rekening, bon) nodig waarop de aankoopdatum en modelbenaming van de tablet staan. De garantieclaim van een defecte tablet moet binnen de garantieperiode door u bij TrekStor GmbH worden ingediend. Voordat het apparaat dat onder de garantie valt wordt ingestuurd, moet het retourformulier volledig worden ingevuld om de toezending aan te melden.

Retourformulier:

http://www.trekstor.de/tolino-retoure.html

TrekStor behoudt zich het recht voor om zijn garantieverplichting niet te vervullen wanneer van deze procedure wordt afgeweken of serienummers op het apparaat zijn verwijderd of veranderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TrekStor aanvaardt bij ingezonden apparaten geen aansprakelijkheid voor het verlies van geheugen, SIM-kaarten, opgeslagen gegevens of andere accessoires die niet in de verpakking van het gekochte product werden meegeleverd.

Garantieverstrekker

TrekStor GmbH, Kastanienallee 8 – 10, D-64653 Lorsch