Welke garantie geldt voor mijn tolino e-reader?

Omvang van de garantie voor de tolino e-reader

Wanneer in de eerste 12 resp. 24 maanden (afh. van het apparaat) vanaf de aankoopdatum bij een dealer een productiegerelateerde materiaal- en/of fabricagefout (hierna “gebrek”) bij de tolino optreedt, kunt u een beroep doen op de garantie die werd afgegeven door Longshine Technologie GmbH. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden.

Garantiewerkzaamheden voor de tolino e-reader

De firma Longshine voldoet aan de garantieverplichting voor gebreken door een kosteloze reparatie of de vervanging van het defecte apparaat door een nieuw product. Vervangen onderdelen en apparaten worden het eigendom van Longshine Technologie GmbH.

Uitsluiting van de garantie

Onder de garantie vallen geen optionele accessoires en gebreken die door een onjuist gebruik, bedieningsfouten of door externe invloeden zijn ontstaan. Uitgesloten van garantie zijn tevens verbruiks- en slijtageonderdelen zoals batterijen die alleen op grond van hun gebruik hun functie verliezen. Eventuele kosten voor modificaties of aanpassingen van de e-reader die nodig zijn om hem aan de nationale technische of veiligheidsrelevante eisen van een land aan te passen waarin het apparaat niet is gekocht, maar moet worden gebruikt, worden door deze garantie niet gedekt.

Gebruik maken van de garantie voor de tolino e-reader

Om gebruik te kunnen maken van de garantie van uw tolino e-reader, hebt u de aankoopbon (factuur, bonnetje) nodig waarop de aankoopdatum en de modelomschrijving van het apparaat vermeld staan. Het gebrek moet binnen de garantietermijn door u aan Longshine Technologie GmbH worden doorgegeven.

Hiervoor vindt u de volledige contactgegevens van Longshine Technologie GmbH onderaan de tekst.

Gegevensbeveiliging

Wanneer u de tolino e-reader opstuurt, kunnen wij geen garantie voor de op het apparaat opgeslagen gegevens afgeven. Wij raden u daarom aan om de gegevens elders op te slaan, voordat u uw tolino e-reader opstuurt.

Wanneer u aanvullende vragen hebt over de garantie van uw tolino, neemt u contact op met de betreffende klantenservice van uw boekhandel.

Contact met de garantieverlener en fabrikant van de tolino e-reader:

Adres:

Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Deutschland

Hotline: +49 4102 49 22 33
tolino@longshine.de