Apple Pencil-ondersteuning en tolino iOS app

Wat houdt de nieuwe ondersteuning voor de Apple Pencil in de iOS-app in?

Tekstpassages accentueren, zinnen onderstrepen of notities rechtstreeks in het boek schrijven: dat is nu met de Apple Pencil in de tolino iOS-app mogelijk. Terwijl u uw boek op de iPad leest, kunt u de markeringsfunctie van de tolino-app gebruiken en rechtstreeks met uw Apple Pencil in de e-book werken.

Welke technische voorwaarden zijn vereist om de markeringen met de Apple Pencil te kunnen maken?

Om de Apple Pencil in uw tolino-app te kunnen gebruiken, hebt u op uw iPad minimaal iOS-versie 15 nodig.

De Apple Pencil van de 1e generatie wordt door de iPads van de 6e – 10e generatie ondersteund.

De Apple Pencil van de 2e generatie wordt door de iPad Air (4e en 5e generatie), de iPad Pro 12,9 inch (3e – 6e generatie), de iPad Pro 11 inch (1e – 4e generatie) en de iPad mini (6e generatie) ondersteund.

De Apple Pencil kan in de tolino-app op iPhones helaas niet worden gebruikt.

Hoe kan ik markeringen met de Apple Pencil in de iOS-app maken?

Om een markering met de Apple Pencil te maken, opent u het leesmenu gewoon door een tik in het midden van het scherm. Tik daarna rechtsonder op het pensymbool. Aansluitend wordt het gereipalet geopend waarin u verschillende tekengereedschappen, kleuren en ook de gum kunt vinden. 

Let op: als u de weergave van de e-book wijzigt, dus bijvoorbeeld de lettergrootte, het lettertype of de regelafstanden, wordt de markering niet meer weergegeven. In plaats daarvan verschijnt er een nieuw pictogram aan de rechter kant van de e-book:

Met een klik op dat symbool hebt u de mogelijkheid de markeringen en de vorige instellingen te herstellen.

De markeringsfunctie kan worden gedeactiveerd door opnieuw op het pensymbool beneden in het leesmenu te tikken.

Wat zijn markeringen?

Onder markeringen verstaan wij onderstrepingen, accentueringen en notities die met de Apple Pencil op de iPad of met de vinger op de iPhone in de tolino iOS-app in een e-book kunnen worden gemaakt.

Waarom kan ik mijn markeringen niet in alle e-books maken? 

De functionaliteit is momenteel alleen in e-books beschikbaar waarbij de weergave van tekst, afbeeldingen en andere elementen variabel is en waarbij de lettergrootte, het lettertype of de regelafstand aan uw persoonlijke voorkeuren kan worden aangepast (zogenoemde “reflowable” content).

Bij e-books waarbij vormgeving en formattering van teksten, afbeeldingen en andere elementen is vastgelegd, dus bijvoorbeeld bij stripverhalen, bij geïllustreerde kinderboeken of complexe fotoboeken, kunt u de markeringen niet gebruiken.

Waarom kan ik ingevoegde markeringen niet op alle tolino-apparaten zien? 

Momenteel werkt de synchronisatie van de met de Appel Pencil gemaakte markeringen alleen tussen iOS-apparaten waarop de iOS-app is geïnstalleerd. Wij werken eraan om de synchronisatie ook in de tolino webreader en in de tolino e-readers mogelijk te maken. Toekomstige software-versies zullen dit gaandeweg aanbieden.

Waar kan ik mijn gemaakte markeringen inzien en waar kan ik ze verwijderen?

De door u met de Appel Pencil gemaakte markeringen worden samen met de notities die via de notitiefunctie van het leesmenu werden gemaakt in de notitiedirectory van uw e-book weergegeven. Tik hiervoor in het midden van het scherm en open vervolgens via het symbool boven in het menu de notitiedirectory. Hier kunt u de door u gemaakte markeringen via het prullenmandsymbool verwijderen.