FAQ | tolino shine 2 HD

FAQ | tolino shine 2 HD

Algemeen

De startpagina is het hart van uw tolino. Van hieruit selecteert u alle belangrijke functies en vensters. Door de Home-knop op uw tolino in te drukken, keert u altijd terug naar de startpagina, ongeacht welke instelling of pagina u hebt geopend.

In uw bibliotheek vindt u alle door u gekochte titels en de inhoud die u via de computer of microSD-kaart aan uw tolino heeft toegevoegd. Standaard is uw bibliotheek naar actualiteit (de laatst gelezen of toegevoegde titel) gesorteerd.

Uw tolino kan digitale boeken, tijdschriften, kranten en eigen documenten weergeven die de bestandsformaten ePub, PDF (met en zonder Adobe-kopieerbeveiliging), TXT hebben. Andere bestandsformaten worden niet ondersteund.

Het verheugt ons dat u digitaal lezen met uw nieuwe tolino wilt ontdekken en samen met u willen we de eerste stappen van uw nieuwe ereader doornemen! In slechts 3 stappen kunt u beginnen aan het nieuwe leesplezier:

1) Opladen

Laad de batterij van uw tolino op voor u hem voor het eerst gebruikt. Sluit hiervoor de meegeleverde USB-kabel aan op uw tolino en uw computer. Na ong. 4 uur is de batterij van uw tolino volledig geladen. Tijdens het opladen kunt u uw tolino natuurlijk al gebruiken. Uw tolino beschikt over een touchdisplay. Dat betekent dat alle functies door licht tikken of met veegbewegingen op het beeldscherm kunnen worden bediend. Maak met uw vinger een veegbeweging van rechts naar links om in de titel vooruit te bladeren en van links naar rechts om terug te bladeren.

2) Op updates controleren en deze installeren

Natuurlijk werken wij ononderbroken aan onze tolino-software om die verder te verbeteren. Om van de best mogelijke leeservaring met uw tolino vision te blijven genieten, is het raadzaam om de software van uw tolino-product up-to-date te houden. Wanneer u uw nieuwe ereader voor het eerst gebruikt, controleer dan meteen of er een nieuwe software-update beschikbaar is voor uw apparaat. Hiervoor heeft u alleen een internetverbinding nodig die dankzij de Wifi-interface van de tolino vision snel en eenvoudig is te maken. Zodra uw ereader met het internet is verbonden, worden alle belangrijke updates onmiddellijk op de display weergegeven. Natuurlijk kunt u op elk moment in het menu bij menuoptie “Apparaatinformatie” zelf naar nieuwe updates zoeken.

Heeft u thuis geen Wifi-netwerk, geen probleem! U kunt het Wifi-netwerk in de filialen van de tolino-partner gebruiken om naar beschikbare updates voor uw tolino te zoeken. Vraag het gewoon aan een medewerker. Hij zal u graag verder helpen. Natuurlijk kunt u ook een hotspot van Deutsche Telekom gebruiken voor verbinding met het internet. De hotspot-finder van Deutsche Telekom helpt u om de in uw omgeving dichtstbijzijnde hotspot te vinden. Dankzij de geïntegreerde en gratis hotspot-toegang van uw tolino worden voor het gebruik geen kosten in rekening gebracht en zijn er geen aanvullende aanmeldingsgegevens nodig.

3) Aanmelding bij uw tolino-partner

Om alle functies van uw nieuwe ereader te gebruiken en van de 25 GB grote TelekomCloud-toegang te genieten, moet u uw tolino aanmelden bij uw tolino-leverancier. Heeft u online al een klantaccount bij uw tolino-leverancier, dan kunt u deze aanmeldingsgegevens gebruiken voor de aanmelding van uw tolino. Heeft u nog geen klantaccount, dan kunt u deze op de website van de desbetreffende leverancier maken en de daarvoor ingestelde gebruikersgegevens gebruiken om uw tolino ereader aan te melden.

Overigens: heeft u klantaccounts bij verschillende tolino-leveranciers, dan kunt u de desbetreffende ebook-bibliotheken heel gemakkelijk met onze unieke tolino-bibliotheekkoppeling met elkaar verbinden. Zo heeft u altijd een optimaal overzicht over uw gekochte titels. De bibliotheekkoppeling kunt u met uw ereader of online in de klantaccount van uw voorkeur uitvoeren.

Zodra u zich met uw klantaccount heeft aangemeld en uw tolino via Wifi met het internet is verbonden, kunt u de cloud gebruiken. Alle titels die u via de webshop koopt, worden automatisch veilig opgeslagen in de cloud. Om een enkele titel van de cloud te lezen, tikt u op een met een cloud-pictogram aangegeven titel in de bibliotheek. De titel wordt gedownload naar uw tolino en lokaal opgeslagen.

Mogelijkerwijze heeft u voor uw tolino eigen digitale leesinhoud die u graag wilt toevoegen. U kunt hiervoor de USB-verbinding met uw computer gebruiken. Zodra u uw tolino via de USB-kabel met de computer heeft verbonden, wordt de tolino voor gegevensuitwisseling automatisch met de pc vrijgegeven en als gegevensdrager weergegeven.

Het leesvenster is het belangrijkste venster op uw tolino. De titels van uw bibliotheek worden hier bladzijde voor bladzijde weergegeven. Om een titel te openen, tikt u op de kaft.

Tik in het rechterschermgedeelte om in de titel vooruit te bladeren en in het linkerschermgedeelte om terug te bladeren. Met een veegbeweging van rechts naar links bladert u ook vooruit en met een veegbeweging van links naar rechts terug.

Met een tik op de achterkant van het apparaat kunt u bovendien een bladzijde vooruitbladeren. Dit is handig voor de bediening met één hand en ook ideaal voor linkshandigen.

Mogelijkerwijze heeft u voor uw tolino-product eigen digitale leesinhoud die u graag wilt toevoegen. Dit is mogelijk via een USB-verbinding met uw computer of via up- of downloaden van uw TelekomCloud. Zodra u de bestanden op uw tolino ziet, kunt u ze via synchronisatie aan uw ebook-bibliotheek toevoegen. Vervolgens worden alle lokale ebooks/documenten in de bibliotheek geladen.

Met de tolino shine-softwareversie 1.4.6 werd een probleem opgelost waardoor afzonderlijke titels niet altijd konden worden weergegeven. De update naar versie 1.4.6 voor de tolino shine ereaders met de softwareversie 1.4.5 is momenteel alleen via handmatige installatie beschikbaar en niet via Wifi. Gedetailleerde informatie en aanwijzingen voor de handmatige tolino-software-updates vindt u hier.

Opmerking: deze update is NIET geschikt voor de tolino vision. Deze update is alleen bedoeld voor de tolino shine met softwareversie 1.4.5.

Let op: installeert u de updates in een verkeerde volgorde, dan kan het apparaat hierdoor onbruikbaar worden. Bij twijfels is het daarom beter om contact op te nemen met uw tolino-handelaar!

Reageert uw tolino niet meer op invoer, controleer dan of de batterij geladen is. Steek vervolgens een uitgevouwen paperclip in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het apparaat tot u een lichte weerstand voelt. De tolino wordt opnieuw opgestart en is gebruiksklaar. Door deze handeling gaan geen gegevens verloren.

Naast de verstrekte garantie-aanspraak middels de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken heeft u op het door u gekochte leesapparaat de volgende garantie-aanspraak ten opzichte van Longshine Technologie GmbH:

 

Garantiedekking

Bij de vaststelling van een productiegerelateerde materiaal- en/of verwerkingsfout (hierna “defect”) van het leesapparaat binnen de eerste 12 maanden na de aankoopdatum bij een leverancier kunt u aanspraak doen op onze garantie. De oplevering van de garantieservice behelst geen verlenging van de totale garantieperiode.

Waterbestendigheid op de tolino vision 2/3HD/4HD:
De HzO-waterbestendigheid beschermt uw tolino vision optimaal tegen water.
Water dat het toestel instroomt, loopt er zo weer uit zonder schade te veroorzaken,
De tolino vision 2/3HD/4HD zijn bestand tegen 30 minuten in zoet water op max. 1 meter diepte.
Bij zout water of zeepwater moet het toestel worden afgespoeld met leidingwater, de buitenkant goed afdrogen en gedurende 48 uur de binnenkant laten drogen.

Garantieverlening

Wij voldoen aan onze garantieverplichting voor defecten naar ons inzien door gratis reparatie of door vervanging van het defecte leesapparaat door een nieuw apparaat. Vervangen onderdelen en leesapparaten worden ons eigendom.

Garantieuitsluiting

De garantiedekking omvat geen optionele accessoires en defecten die door incorrecte behandeling, bedieningsfouten of door invloeden van buitenaf zijn veroorzaakt. Buiten de garantieverlening vallen ook verbruiks- en slijtageonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen die door gebruik functieloos worden. Eventuele kosten voor modificaties of aanpassingen van het leesapparaat voor aanpassing van het apparaat aan de landelijke technische of veiligheidsrelevante vereisten van een land waar het apparaat moet worden gebruikt, maar niet is gekocht, vallen buiten de garantiedekking.

Een garantieclaim indienen

Om aanspraak te maken op de garantie heeft u een aankoopbewijs (rekening, bon) nodig waarop de aankoopdatum en modelbenaming van het leesapparaat staan. De garantieclaim van een defect van het leesapparaat moet binnen de garantieperiode door u bij Longshine Technologie GmbH worden ingediend. Gebruik hiervoor de hotline +49 4102 492233.

Gegevensback-up

Bij inzending van het leesapparaat wordt geen garantie verstrekt voor de op het leesapparaat opgeslagen gegevens. Wij raden u aan om voor inzending een gegevensback-up uit te voeren.

Garantieverstrekker:

Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
D-22926 Ahrensburg

Omdat uw tolino ereader over een ingebouwde Wifi-module beschikt, kunt u hem via een draadloos netwerk (Wifi) verbinden met het Internet.

Heeft u geen eigen Wifi-netwerk, dan kunt u in Duitsland een van de hotspots van Deutsche Telekom AG* gratis gebruiken. Of gebruik het gratis Wifi-netwerk in een van de filialen van uw leverancier.

*Gratis gebruik van de hotspots van Deutsche Telekom AG op alle locaties in Duitsland. Voor het gratis gebruik van hotspots gelden gebruiksvoorwaarden (zie http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/42085.pdf)

Gegevensbescherming en informatie over de AVG bij tolino

  1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die, direct of indirect, met name door middel van een identificator kan worden geïdentificeerd. Identificatoren zijn bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. IP-adressen of cookies) of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

  1. Verwerking

Verwerking is elke met of zonder behulp van automatische procedures uitgevoerde bewerking of reeks van bewerkingen in samenhang met persoonsgegevens. Daaronder valt in principe elke omgang met persoonsgegevens zoals de verzameling, de opslag, de wijziging, het gebruik, de overdracht, de distributie, de verwijdering of de vernietiging enz.

 

  1. Verantwoordelijke

Als verantwoordelijke geldt een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke moet de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking garanderen door middel van regelmatig te controleren technische en organisatorische maatregelen.

 

  1. Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 

  1. Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die/dat in opdracht van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

  1. Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden echter niet als ontvangers.

 

  1. Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen, die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

  1. Toestemming

De toestemming is een instrument in privacyrechtelijke zelfbestemming. Het is de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling te verstaan geeft dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Richt u zich voor uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens tot de klantenservice van uw tolino boekhandel. Aangezien de tolino website alleen als portal fungeert en er geen omgang met klanten is, kan alleen uw tolino boekhandel u informatie verstrekken. De medewerkers van de klantenservice zullen u snel verder helpen en evt. het contact met de desbetreffende functionaris voor de gegevensbescherming tot stand brengen.

We verwerken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers, voor zover dit nodig is voor het bieden van een functionele website en voor onze content en prestaties. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen verwerkt nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering wordt gevormd door het geval waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om van tevoren toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens toegestaan is door wettelijke voorschriften.

Aangezien de tolino merkwebpagina noch over een eigen online winkel, noch over een klantenbestand beschikt, vindt er slechts zeer geringe opslag van gegevens plaats, die meestal aan het eind van de sessie weer gewist worden (bijv. zogenaamde session-cookies).

 

tolino cookies en tracking op de website:

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

 

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

 

tolino nieuwsbrief en gegevensbescherming:

Via de mytolino-webpagina’s worden geen nieuwsbrieven verstuurd aan klanten en gebruikers van de tolino boekhandel. Als u vragen hebt over de gegevensbescherming met betrekking tot de nieuwsbrief van uw boekhandel, richt u zich dan tot de desbetreffende klantenservice.

 

Registratie bij de tolino merkwebpagina en gegevensbescherming:

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt, richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.

 

Contactformulier en e-mailcontact:

Op de internationale merkwebpagina’s van tolino vindt u contactformulieren, die u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid tot contact, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens op wens van de gebruiker gecodeerd aan ons of aan de klantenservice van de verantwoordelijke boekhandelaar (de keuze vindt meteen in het contactformulier plaats) verstuurd en na het versturen automatisch gewist. Afhankelijk van de invoer door de gebruiker wordt onderstaande informatie voor het behandelen van de vraag aan tolino media of aan de desbetreffende tolino boekhandelaar verstuurd:

– Contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailgegevens, (optioneel telefoonnummer)

– Aanvraaginformatie en jurisdictie: tolino boekhandel, producttoewijzing, reden voor de aanvraag, probleemomschrijving en categorisering (optioneel uploaden beeldmateriaal)

Voor de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke klantenservice wordt in het kader van het overdrachtsproces uw toestemming verkregen en verwezen naar deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk contact op te nemen via de ter beschikking gestelde e-mailgegevens. In dat geval worden de via de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De aan ons gestuurde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en daarna onmiddellijk gewist.

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt (bijv. over uw klantenaccount bij Thalia, Hugendubel of Weltbild), richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.